Новини

Пет детски площадки ще бъдат ремонтирани в район „Студентски“ на СО

СО-район „Студентски“ обяви обществената поръчка с предмет текущ ремонт на 5 съществуващи детски площадки по пет обособени позиции. Първата позиция е за текущ ремонт на съществуваща детска площадка  при бл. 25 в жк. „Малинова долина“. Втората е за текущ ремонт на съществуваща детска площадка зад бл. 89, жк. „Младост – 1“. Обособена позиция № 3 е за текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Проф. Стоян Киркович“, зад бл. 35, кв. 5, жк „Дървеница“. Обособена позиция № 4 е за текущ ремонт на съществуваща детска площадка между бл. 43, бл. 44 и бл. 45, „Дървеница“. Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Жеко Войвода“ и ул. „Канарче.  Според описаните дейности по всяка особена позиция, детските площадки следва да получат различни строително-монтажни дейности, сред които обновяване на съоръженията с нови; боядисване на огради, пейки и перголи; кошчета за отпадъци; съоръжения за игра с пясък; съоръжения тип „клатушки“; подмяна на ударопоглъщаща настилка и др. Прогнозната стойност на поръчката е 104 116 лв. без ДДС. Срокът за подаване на документи за участие е 3 август т. г.