Новини

Обявиха търг за изграждане на нова детска градина в „Красна поляна“ в София

Обявен е търг за избор на изпълнител на строежа на нова сградa за детска градина с шест градински и две яслени групи в Район „Красна поляна”. Предвидено е дейностите да се извършват на инженеринг.  Общата  площ на обекта е 4946 кв. м. Стойността на всички дейности е 11 243 939,17 лв. без ДДС. Критерият „Срок на изпълнение на поръчката“ ще има тежест 10 т., „Предложението за изпълнение на поръчката“ - 25 т., „Специфични социални аспекти на изпълнението“ - 15 т., а предложената цена- 50 т. Срокът на изпълнение ще е 970 дни. Срокът за проектиране не може да бъде по-кратък от 90 и по-дълъг от 120 календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР, в това число доставка и монтаж на съоръженията, оборудването и техниката, не може да бъде по-кратък от 650 и по-дълъг от 850 календарни дни. Оферти се приемат до 16 август.