Новини

Андрей Цеков: ВиК изпълнителите безспорно имат право да претендират за индексация на договорите, независимо колко пари им дава ОПОС 2014-2020

ВиК изпълнителите безспорно имат право да претендират за индексация на договорите, независимо колко пари им дава ОПОС 2014-2020. Доколкото МРРБ е стопанин на повечето от ВиК операторите отговорността пада върху министерството да осигури средства за индексация. Те могат да бъдат осигурени от ОПОС, където средствата са ограничени. Аз поех ангажимент МРРБ чрез Български Вик Холдинг да осигури средства за изплащане на подобни претенции за индексации, когато са основателни.Това заяви регионалният министър Андрей Цеков в отговор на въпрос от в „Строител“ на какъв етап е работата по индексацията на проектите във ВиК сектора.

Според него, Методиката разрешава да се индексират дейности, които са приети след определена дата като под приемане обикновено се има предвид датата на издаването на сертификат. „Имаме проекти, по които са подадени искания за индексация, които касаят дейности, изпълнявани през 2019-2020, когато инфлация нямаше, но сертификатите са издадени през 2022 г., на базата на които се иска индексация по ценови нива към края на 2022 г. Това практически изкривява идеята на методиката, която има за цел да индексира един изпълнител за реално претърпени вреди в резултат на форс мажорна инфлация. Така че в тази връзка трябва да бъде изменена методиката“, каза министърът.

Според него, индексацията на строителните договори на ВиК проектите предполага инвестиция на средства от Вик Холдинга, които могат да стигнат до оператора по два начина- като заем или като капитал. „И двата имат своите негативи. Ако дадем кредит на операторите, за да плащат индексацията, те ще трябва да ги включат в цената на водата, което означава, че крайният български потребител ще изнесе инфлационната тежест. Вторият начин е ако влязат като капитал, това води до намаляване на дяловото участие на общините, където има смесена капиталова структура. Това е тема, която трябва да обсъдим с общините. Единственият останал начин е, това да се случи със средства от бюджета, които целево да бъдат отпуснати. Това е последен вариант, който ще избегне възможните рискове“, обясни още регионалният министър.