Новини

Подписани са договорите за рехабилитация на 19км пътни отсечки в Област Ловеч по Оперативна програма „Регионално развитие“

Днес, 02.11.2011 г., в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” бяха подписани двата договора – за надзора и за строителството на обект ЛОТ 17 Рехабилитация на път ІІ-35 Троян Кърнаре от км 98+030 до км 103+055 и на път ІІІ-3701 Граница с ОПУ София-Черни Вит - (ІІІ-358) от км 22+300 до км 36+353, Област Ловеч.

Договорите бяха подписани от г-н Савев за строителя „Агромах” ЕООД гр.Благоевград, г-н Стаменов за „Три ЕС” ЕООД гр.София за надзора и от г-н Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ.

Обектът се състои от два участъка: Път II-35 прохода Троян- Кърнаре от км 98+030 до км 103+044,64 и Път IIІ-3701 Граница с ОПУ София – Черни Вит – (III – 358) от км 22+300 до км 36+353. Общата дължина на ЛОТ 17 е 19.066 км. Стойността на договора за строителство е 8 769 799.49 лева без ДДС, а стойността на договора за консултантски услуги е 58 420 лева без ДДС.

Проектът ще бъде съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Реализирането на проекта за рехабилитация включва изпълнение на дейности свързани с предварителни ремонти по настилката, локални ремонти, като в участъците с недостатъчна носимоспособност се изгребва съществуващата настилка, извършва се валиране на земната основа. Проектът предвижда направа на нова настилка и оформяне на нови банкети, ремонт на съществуващите бетонови улеи и полагане на нови, полагане на нови бордюри, подмяна на съществуващи облицовани окопи с нови, отводнителни улеи и малки съоръжения, почистване и ремонт на съществуващите водостоци, дъждоприемни и ревизионни шахти в населените места. Ще бъдат обновени десет големи съоръжения -мостове, като за три от тях с недостатъчна широчина се предвижда да бъдат разширени. В проекта са включени и подмяна на съществуваща стоманена предпазна ограда с нова, възстановяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация с цел за осигуряване безопасността на движението.

В по дългосрочен план това ще допринесе за намаляване на вредните емисии, отделяни при движението по рехабилитираните пътни участъци и занамаляване в значителна степен на времевия интервал за преминаване по трасето.

Официалната церемония за началото на строителството ще се проведе на 4 ноември 2011 г. на участъка Троян – Кърнаре в местността „Беклемето“.