Новини

Министър Цеков: Утре ще бъдат обявени обществените поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа

„Автомагистрали“ ЕАД няма да може да превъзлага възложени ѝ от АПИ дейности

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще обяви утре нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Това обяви на пресконференция в Министерския съвет днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. „Единственото решение, което съответства на духа и принципите на Закона за публичните финанси, е дейностите по текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа да бъдат възлагани максимално прозрачно и на базата на обективни критерии. След прекратяването на процедурите за възлагане, заварени от служебния кабинет, с утрешната дата ще бъдат обявени новите процедури, които ще се базират на критерий най-ниска цена“, каза министърът. Той обясни, че в МРРБ е заварил тежко наследство. „ В продължение на години, с цел елиминиране на конкуренцията и непрозрачно разходване на публични средства, такива обекти са възлагани през черните кутии на инхауса“, каза Цеков по отношение на „заспалите“ магистрали. Регионалният министър допълни, че служебното правителство не е предприело никакви мерки, за да намери изход от „омагьосания кръг на инхауса“. Той информира, че е разпоредил от сега нататък да не се осъществява абсолютно никакво превъзлагане от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД на дейности, които са му възложени от Агенция „Пътна инфраструктура“, тъй като това се е правело с цел заобикаляне на Закона за обществените поръчки и непрозрачно разходване на публични средства. Като втора стъпка трябва да бъдат идентифицирани законосъобразните действия, които държавата може да предприеме по отношение на тези договори, предвид, че в продължение на три години е имало пълно бездействие. За целта е създадена работна група, която трябва до края на месец август да предложи решение, което министър Цеков ще докладва в Министерския съвет. То вероятно ще налага законодателни промени, най-вече по отношение на подзаконови нормативни актове. Основният проблем, пред който е изправена държавата в пътната политика, не са средствата. Разполагаме с почти 2,5 млрд. лв. в бюджета за 2023 г. за развитие на републиканската пътна мрежа, каза министър Цеков. И обясни, че проблемът е липсата на проектна обезпеченост и непрозрачните методи и механизми, чрез които е възлагано изпълнението на проектите в областта на пътищата. „Към момента, от началото на годината, има разходвани за основни ремонти и ново строителство едва 244 млн. лв. и това се дължи на факта, че няма обявявани обществени поръчки навреме. Т. е. не сме подсигурили една нормална инвестиционна програма, която да подобри живота на българските граждани като им предостави на разположение една нормална пътна мрежа“, каза още регионалният министър. Основният проблем ще бъде наистина да си усвоим бюджета, категоричен бе той. Министър Цеков посочи, че приоритет на настоящия кабинет и за него лично е да се изготви нова 8-годишна стратегия за изграждането, развитието и поддръжката на републиканската пътна мрежа, защото последната е действала до края на 2022 г. Служебното правителство не е предприело никакви мерки за разработване на нова стратегия, нито за изготвяне на 3-годишни и годишни инвестиционни програми на АПИ. Това е позволило на агенцията на тъмно да възлага ремонти, без да е абсолютно ясно дали те са необходими, което води до неефективно разходване на публични средства. Министърът допълни, че е изключително важно да се направи анализ на състоянието на републиканската пътна мрежа. Затова ще се използват модерни технологии, които в момента са налични на пазара, така че да има възможност на интерактивна карта текущо да се отразява действителното ѝ състояние и да се актуализира ежедневно. Андрей Цеков съобщи, че работната група с представители на превозвачите има готовност с проект за изменение на тарифата за тол таксите, което да даде възможност да се ползват отстъпки на база геометрично тарифиране. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане, след което ще бъде разгледан и приет от Министерския съвет. Регионалният министър информира, че от министъра на финансите Асен Василев е поискано да бъде възложена държавна финансова инспекция във всички ВиК оператори, която да провери законосъобразността на възлагане на всички обществени поръчки по проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и в допълнение да провери ефективността на разходите им за доставка на електрическа енергия. Андрей Цеков обясни, че най-големият проблем и във ВиК сектора е свързан отново с непрозрачни възлагания, като 90% от всички са на база класирана една единствена оферта на цена близка до максималната прогнозна стойност и е елиминирана почти всякаква конкуренция. В резултат на това са наложени финансови корекции в размер на 25% от стойността на договорите. „Основното предизвикателство е как да довършим тези проекти, което ще наложи ангажиране на бюджетни средства. Вторият въпрос е да бъде потърсена административнонаказателна и наказателна отговорност на лицата, които са отговорни за този тип незаконосъобразни възлагания“, допълни той. „Всички сте наясно със случая в Шумен, при който ВиК оператор е сключил договор на цена борса плюс 60 пункта надбавка, при положение, че има дружество „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД, което е собственост на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и което доставя електроенергия на цена борса плюс 3 пункта надбавка. Тези случаи трябва да бъдат преустановени. Инспекцията ще даде яснота кои са тези случаи и отговорните лица, така че да бъдат сезирани компетентните органи и да бъде понесена съответната отговорност“, каза министърът.