Новини

Народното събрание ще проведе две извънредни заседания през тази седмица

Народното събрание ще проведе две извънредни заседания през тази седмица. Това предвижда програмата за работата на депутатите. Днес ще бъдат разгледани на второ гласуване измененията и допълненията на Валутния закон. Предвижда се на първо четене да бъдат представени измененията в Закона за енергетиката, на Закона за биологичното разнообразие на Закона за авторските и сродните му права. Заседанието започва в 14 ч.