Новини

Многофункционална спортна училищна сграда ще бъде изградена в 144 СУ „Народни будители“ в жк „Младост“ в София

Обявена е обществена поръчка за изграждане на многофункционална спортна училищна сграда, топла връзка със съществуващата сграда и изпълнение на инвестиционни проекти в прилежащото пространство в  144 СУ „Народни будители“ в жк „Младост“. Стойността на дейностите, които ще се реализират, е 6 550 562, 35 лв. без ДДС. Срок за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на поръчката, ще носи 60 т., а предложената цена- 40 т. Срокът на изпълнение е 32 месеца като оферти могат да се подават до 4 октомври.