Общини

Кметът Димитър Иванов: Община „Марица“ е еталон за развитието на новите икономически зони

Модернизирането на пътната мрежа е приоритет

Г-н Иванов, през ноември ще се навършат 36 г. от създаването на община Марица. Как се разви територията Ви през изминалото време?

36 години само възход, напред и нагоре, но нека това не звучи като хвалба, защото много са малко общините в България, които могат да се похвалят с най-голямата индустриална зона в страната, с най-много и различни бизнеси и предприятия, но и с нашите много добре благоустроени и предпочитани села. На територията ни има много хора, дошли от други общини, предпочели да живеят и работят при нас при тишината и спокойствието в нашите населени места.

В момента работим по предложение, което да гласува Общинският съвет, за разширяване на землищните граници на всяко едно от селата ни. С други думи, като община ние се грижим за подобряване на живота на хората. С тази цел общината изгради доста различни инфраструктурни обекти – не говоря само за последните три мандата, през които съм бил кмет, но и за годините на колегите ми преди това.

Община „Марица” е еталон за развитието на новите икономически зони. С новия устройствен план разширяваме не само жилищните зони, но обособяваме и нови територии за бизнеса, и осигуряваме още терени за Тракия икономическа зона (ТИЗ). Разбира се, тук отново опираме до съдействието на държавната администрация за изграждане на надземната и подземната инфраструктура, нещо от което се интересува всеки крупен инвеститор. Работим много добре с ръководния екип на ТИЗ, имаме активно сътрудничество с различните министерства и агенции.

Преди нашата среща имахте разговор с областния управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, който настоява да се форсира реконструкцията и разширението на ул. „Голямоконарско шосе“. Какво коментирахте с него?

Шосето е една от най-важните и натоварени входно-изходни артерии на Пловдив и връзка с индустриалните зони на Тракия икономическа зона и АМ „Тракия“. Община Пловдив е готова да предостави техническия проект за частта, която се намира на нашата територия. Поводът за срещата бе готовността на община „Марица“ да започне работата в своя участък, който започва от фабриката за велосипеди и завършва до п.в. „Царацово“. В нея участваха и зам. областните управители инж. Атанас Ташков и Димитър Добрев, изп. директор на ТИЗ Пламен Панчев, както и експерти от областната администрация и двете общини.

Искаме да издадем разрешение за строеж и да започнем реконструкцията по първия етап, който е свързан с подмяна на всички подземни комуникации по трасето. Очакваме финансиране от държавата и се надяваме на съдействие от страна на областния управител.

Казахте, че разширявате землищните граници на селата Ви, които са общо 19. Граф Игнатиево и Труд са сред по-познатите и са многолюдни. Например в с. Труд има над 4000 души.

Всяко от нашите села е известно посвоему. В някои от тях има повече предприятия, но са интересни и тези в периферията на общината. Имаме заводи и в с. Костиево, в с. Динк, в с. Желязно. Така местните хора могат да работят на територията, на която живеят, и да получават добро заплащане. Безработицата в общината клони към нулата.

Говори се за намаляване на броя на общините в страната, както и за децентрализацията, която чакаме от много години, и аз лично искам тя да се случи. Нашата община съвместно с хората и бизнеса осигуряваме значителни средства в държавната хазна. Но на практика получаваме капиталови разходи за инвестиционни проекти от порядъка на 1 200 000-1 400 000 лв. за 19-те населени места с 19 избираеми кметове, с 19 кметства, с 450 км общинска вътрешна пътна мрежа и те са твърде недостатъчни. Другата несправедливост е, че общини, които се състоят само от едно населено място с 1000 жители и по-малко, могат да кандидатстват с един проект по някоя от европрограмите. Ние също имаме право да кандидатстваме с проект, но само за едно от 19-те села. Разбираемо е, че община с едно населено място ще реши много по-бързо належащите си проблеми, отколкото ние в 19-те села.

За подмяната на водопроводната мрежа имахме възможност да подадем предложение само за с. Граф Игнатиево, а нужда от изпълнение на ВиК дейности има в цялата община.

Приключвате третия си мандат като кмет. Какво успяхте да постигнете?

За 12-те години начело на общината хората ме опознаха добре и знаят, че когато възникне някакъв проблем, ние го решаваме заедно с жителите. Трудностите, които все още не сме преодолеели, се дължат на факта, че са непосилни финансово за общината или има някаква друга сериозна причина. Хората разбират това и го приемат, защото вече си имаме доверие. Изградих доверие между хората, бизнеса и общинската администрация – това смятам за особено постижение през годините начело на общината.

Радвам се, че хората оценяват работата на администрацията. За изминалите 12 г. визията на „Марица” е коренно променена. Например не делим населените места на приоритетни или по-малко заслужаващи инвестиции. Да се игнорират някои села заради политически пристрастия при нас няма как да се случи. В кабинета ми е добре дошъл всеки кмет, всеки гражданин, независимо каква политическа ориентация има. Изборите са си избори, те идват и отминават, но и след тях трябва да се работи в името на хората. Пътната инфраструктура стана приоритет.

Определено мога да кажа, че съм открит, прям и честен човек, когото познават, а и той познава хората от община „Марица”. В името на това доверие решихме заедно с моя екип да се кандидатираме отново за четвърти мандат.

Какви инвестиции са направени в пътната инфраструктура?

Не пропускаме възможност да кандидатстваме за средства по европейски проекти, както и отделяме пари от нашия бюджет за пътната ни мрежа. За 12 години сме положили нов асфалт на над 50 км в цялата община, но на фона на общо 450 км пътища на територията ни определено е недостатъчно. Стандартът на живот се вдига, хората карат все по-модерни коли и не е нормално в XXI век човек да се движи по черни улици и шосета. Имаме готови проекти за рехабилитация на значителна част от междуселищната пътна мрежа и това остава перманентен приоритет.

За посоченото време приоритет беше и общинският сграден фонд – изградихме три кметства, средно училище, две читалища, минифутболни игрища, стадиони, площади, 9 детски градини и освен това преструктурирахме други две средни училища, за да помагаме на бизнеса с кадри.

Хората от населените места винаги сами са избирали приоритетите на своето село. Винаги съм ги питал: „Какво искате? Да направим детска градина, или да асфалтираме две улици?”

Водоснабдяването и канализацията също са важни за всеки. Какво е свършено в тази посока?

Подобряването и поддържането на подземната инфраструктура е сложно и скъпо начинание. Добре че работата ни със структурите на ВиК оператора се съгласува предварително, за да не се налагат разкопавания на вече асфалтирани пътища. Имаме проектна готовност за изграждане на канализация и подмяна на водопровода в четири села, но инвестицията ще е сериозна. Водопроводната мрежа на с. Труд е 36 км и само за нея ще са необходими 6-7 млн. лв.

Използвам случая от страниците на в. „Строител“ да благодаря на държавата за помощта при решаване на крупните ВиК проблеми на нашата община, какъвто е довеждащият колектор от с. Труд до пречиствателната станция за отпадни води в Пловдив.

Всички проекти за водопроводи, които залагаме за изпълнение, са с обратна осмоза за питейната вода, за да сме сигурни, че от сондажа през мрежата до домакинствата ще имаме качествена вода. Искам да отбележа, че и през трите мандата навсякъде, където сме били допустими като бенефициент, не сме пропуснали нито една възможност да кандидатстваме и да печелим европейски или национални проекти, които после сме реализирали без финансови корекции.

Бихте ли посочили някои от по-интересните обекти, които са реализирани в община „Марица“?

Във всяко село сме изпълнили най-малко по един значим проект, който съм го запомнил не само с упоритата работа, но и с усмивките на децата и хората, с радостта в очите им. Да вземем Граф Игнатиево. Там детската градина представляваше кирпичена сграда, строена в периода 1928-1929 г., отвън добре изглеждаща, измазана с хоросан, но вътре – с изгнило дюшеме, влага. Това не можеше да бъде сграда за нашите деца, за техните възпитатели. Направихме нова приказна детска градина по наш проект, както са и останалите градини в селата.

В с. Костиево кметството се помещаваше в детското заведение на селото и построихме нова сграда за администрацията.

Последно изградихме детския дом в с. Радиново. Близо до селото се намират няколко завода – за бяла техника, за електроматериали, за преработка на тютюн, хлебозавод, както и логистична база и други предприятия.

Най-малко инвестиции вложихме в с. Маноле, където живея. Това е показателно, че нямам специално отношение към някое населено място. Във всяко село всички важни улици, които водят до здравната служба, до детската градина, до училището, до църквата и т.н., са асфалтирани. Това е принципът, който следвам.

Колко строителни разрешения са издадени от началото на 2023 г. Изграждат ли се нови къщи в общината и други обекти?

За изминалите близо девет месеца на тази година сме издали над 200 строителни разрешения за еднофамилни жилищни сгради. За други строежи, включително промишлени обекти, сме издали над 400 строителни книжа.

Доста хора закупиха нови свободни общински терени, на които изграждат своите домове. Други предпочитат да закупят стари къщи и да ги ремонтират, обновяват се и наследени обекти. На всички по най-бързия начин съдействаме с изваждането на строителните и другите документи, защото селата придобиват нов облик, който ни радва.

Как общинската администрация се грижи за околната среда?

Съвместно с хората и бизнеса, с Тракия икономическа зона и с изп. директор на ТИЗ Пламен Панчев активно работим за изграждане на общински завод за преработка на отпадъка от индустрията, което е много важно, за да създадем първата въглеродно неутрална зона в България. Имаме подкрепата на правителството, постоянно сме във връзка с държавната администрация в тази посока.

Функциониращите предприятия и заводи на територията ни също са наши съмишленици в опазването на околната среда. Например те настояват да им предоставим пустеещи земи, които да облагородят за своя сметка, като ги залесят и поддържат. Проблеми имаме с битовите отпадъци, които се изхвърлят на нерегламентирани места. Това опира до възпитанието, до самосъзнанието на гражданите. Лошото е, че за премахване на незаконните сметища харчим средства, които може да вложим в проекти за подобряване на качеството на живот.

Желанието на всички да живеят в по-чиста и облагородена среда кореспондира с намерението на общинската администрация да остави за бъдещите поколения повече зеленина, чистота и удобства за хората.

Бихте ли разказали за направените инвестиции в спортната инфраструктура?

В началото на първия ми мандат работих сериозно за развитието на спортната дейност и днес клубовете общината са 27 на брой. Във всички населени места има отредени терени за физически активности. Имаме 12 футболни клуба – в селата Граф Игнатиево, Царацово, Радиново, Костиево, Войводиново, Калековец, Крислово, Манолско Конаре, Маноле, Рогош и Скутаре. Освен тях има регистрирани клубове по: хандбал в с. Труд, баскетбол – в с. Рогош, шахмат – в с. Строево, конен спорт в с. Войводиново.

Построихме 7 минифутболни игрища. Съвместно с Българския футболен съюз изграждаме голям стадион в с. Труд. Там ще могат да се провеждат състезания от националните шампионати.

В момента довършваме трета спортна зала, която също ще се ползва по определен ред за часове по физическо възпитание от учебните заведения. Всичките ни зали са многофункционални. Имаме още над 40 детски площадки, фитнес зони на открито.

Община „Марица” участва в държавните игри на малките селища по хандбал, шахмат, баскетбол, футбол, лека атлетика и тенис на маса. Спортът учи на ред и дисциплина, на отговорност, затова ще продължим да инвестираме в тази посока.

Какво още би искал да каже кметът Иванов в съвместната ни рубрика с НСОРБ „Кметовете говорят”?

Първо от страниците на в. „Строител“ бих искал да благодаря на жителите на „Марица“ за разбирането към общинската администрация. Имали сме много трудности в работата, но заедно с хората и с бизнеса съвместно успявахме и успяваме да стигнем до правилните решения.

На второ място – на всички пожелавам здраве! На гражданите ни, с които бих искал да продължим да развиваме нашата успяваща и просперираща община. На колегите от цялата страна, с които да отстояваме идеите си за развитието на поверените ни територии. На българските строители, с които да направим България още по-красива. Разбира се, пожелавам здраве и успехи на екипа на в. „Строител“.