Новини

Депутатите заседават извънредно от 12 ч.

Народното събрание ще проведе две извънредни заседания през тази седмица. Ще бъде взето решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО. Депутатите ще приемат Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България. Мминистърът на вътрешните работи Калин Стоянов, председателят на Централната избирателна комисия Камелия Нейкова и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев ще бъдат изслушани за надежността на машините за гласуване, извършване на тестове и проверка и обезпечаване на честни местни избори на 29 октомври 2023 г. В дневния ред е предвидено да се проведе и парламентарен контрол, в който регионалният министър андрей Цеков ще отговаря на 14 въпроса.