Новини

Отворени са офертите за строителен надзор при основния ремонт на 23 км от пътя София - Ботевград и на 58 км от София - Пловдив

Отсечките са дублиращи трасета на АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“

  Отворени са офертите в обществената поръчка за изпълнител на строителния надзор при основния ремонт на близо 23 км от път I-1 София – Ботевград и на 58,58 км от път I-8 София – Пловдив. Поръчката е в две обособени позиции.

            В първата обособена позиция е извършването на строителен надзор при основния ремонт на участък от път I-1 София – Ботевград от 214-ти км, в района на с. Чурек, до пътен възел „Яна“, при 237-ми км.

Отворените оферти са девет и са на:

 • „АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ“ ООД – 999 478 лв. без ДДС;
 • „СТРОЛ-1000“ АД – 2 500 711 лв. без ДДС;
 • „КОНТПАС“ ООД – 882 622,20 лв. без ДДС;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 2 199 960 лв.  без ДДС;
 • „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД – 746 819 лв. без ДДС;
 • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 735 000 лв. без ДДС;
 • „ЕКО-ПЪТ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, в което са: „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД – 915 135 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „ПЕТ“ с участници: „ТРИ – ЕС“ ЕООД,  „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ООД и„ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД – 1 102 000 лв. без ДДС;
 • ДЗЗД „Група-21“, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД и „ЛОГИСТИКА 21“ – 756 500 лв. без ДДС.Първокласният път е важна заместваща инфраструктура на АМ „Хемус“ в участъка София - Ботевград и единствена пътна връзка за малките населени места със столицата и Ботевград.

Във втората обособена позиция е извършването на строителен надзор при основния ремонт на 58 км от път I-8 София – Пловдив, в отсечката от Нови Хан до Костенец /от 89-ти до 147-ми км/.

Седем са отворените оферти и са на:

  • ДЗЗД „ССС НАДЗОР“, в което участват: „СТРОЛ-1000“ АД, „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „СТРОЙНОРМ“ ЕООД – 5 502 000 лв. без ДДС;
  • „КОНТПАС“ ООД – 2 023 430,82 лв. без ДДС;
  • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД – 2 122 050 лв. без ДДС;
  • „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД – 1 854 834 лв. без ДДС;
  • „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – 1 499 000 лв. без ДДС;
  • „КОНСУЛТАНТИ 23“ ДЗЗД с участници: „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД, „КОНСУЛТ – 64“ ООД, „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 2 232 770 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Група-21“, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД – 2 045 500 лв. без ДДС.
Пътят е заместваща пътна инфраструктура на АМ „Тракия“ от изключително значение за пътните комуникации между София, Пазарджик и Пловдив. Трасето преминава през населените места гр. Нови Хан, с. Вакарел, гр. Ихтиман, с. Мирово и гр. Костенец. Прогнозната стойност за обособената позиция е 3 075 450 лв. без ДДС и не е пределна. В момента АПИ провежда и обществена поръчка за избор на изпълнители за актуализация на техническите проекти за основни ремонти и строителство на двата участъка. Предстои отваряне на ценовите предложения на участниците в процедурата.