Новини

АПИ кандидатства с 21 концепции за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ кандидатства с 21 концепции за интегрирани териториални инвестиции по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. Общият й бюджет е 3,6 млрд. лв. и средствата са от Европейския фонд за регионално развитие. От тях предвиденият финансов ресурс за интегрирано териториално развитие на регионите е близо 2,5 млрд. лв. Процедурата за кандидатстване е пилотна и основен акцент в нея е партньорството както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации.

В срок до 27 септември потенциалните бенефициенти, какъвто е АПИ, имаха възможност да подготвят и внесат предложения в Управляващия орган на програмата. От подадените 21 концепции по 7 пътната администрация участва самостоятелно, а в останалите 14 е в партньорство с общини, областни администрации, учебни и здравни заведения и др.

Екипът на АПИ в качеството си на успешен бенефициент в досегашните програмни периоди, ползвайки административния и практическия си опит в изпълнението на инфраструктурни проекти по оперативни програми, се включи активно в кампанията по кандидатстване по ПРР 2021-2027. Агенция „Пътна инфраструктура“ благодари на всички партньори заявили готовност за сътрудничество, диалог и общи действия.