Новини

Тотю Младенов ще направи първа копка на Общностен център за деца и семейства в Перник

Министърът на труда и социалната полтика Тотю Младенов ще направи първа копка на Общностен център за деца и семейства в Перник, в понеделник, 7 ноември 2011 г. Началото е в 14:00 часа.

Обектът се реализира по Проекта за социално включване, който се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие на стойност 40 млн. евро.