Новини

Банките пускат ипотекираните имоти на свободния пазар


Недвижимите имоти, които търговките банки имат в активите си в резултат на необслужвани ипотечни кредити, ще бъдат пуснати на свободния пазар в началото на 2012 г. Причината е, че тогава изтичат шестте месеца отсрочка за реализиране на тези обезпечения, обясняват от „МКБ Юнионбанк”, съобщи imot.bg.

Ипотеките, България и Европа

България е с най-ниското съотношение ипотечни кредити/БВП – 12.5%. В другите страни от региона като например Унгария то е 16%. В Полша и Чехия е съответно 20.4% и 21.4%. Най-високо е в Естония и Еврозоната – 40.7% и 41.2%. „Подобна е и ситуацията при останалите показатели за банково проникване като активите, кредитите и депозитите на глава от населението. Средните показатели за страните от ЦИЕ са два-три пъти по-високи от тези за България”, показва проучване на „МКБ Юнионбанк”.

Друг интересен показател е жилищен кредит на глава от населението. За България той е 600 EUR. „Това е много под стойностите на други страни от Централна и Източна Европа като Унгария – 1582 EUR, Словакия – 2153 EUR, Чехия - 2943 EUR, Естония – 4402 EUR, Еврозоната – 11 419 EUR. Тези сравнения показват наличието на голям и все още неизползван потенциал за развитие на пазара на ипотечно кредитиране у нас, доколкото финансовото посредничество в страната следва тенденциите в новите членки на ЕС, приети в предишната вълна на разширяване”, обяснява Мария Илиева, главен изпълнителен директор на„МКБ Юнионбанк”.