Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за геодезическо заснемане на ЛОТ 31

На 08.11.2011 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТ: BG161PO001/2.1-01/2007/001-030 „ЛОТ 31 РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ II-18 СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ-ЮЖНА ДЪГА ОТ КМ 41+137.87 ДО КМ 44+720 И ПЪТНА ВРЪЗКА №2 НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „МЛАДОСТ” В УЧАСТЪКА ОТ СОП ДО НАЧАЛОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ НАДЛЕЗ”.

Ценовите оферти, предложени от участниците, допуснати в търга, са в лева както следва:

1.„СПЕЛ – 96” ООД – 27 900 лв. без ДДС;

2.„ЗЕНИТ-ГЕО” ЕООД – 19 900 лв. без ДДС;

3.„ПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - 19 990 лв. без ДДС;

4.„ТРАНСКОНСУЛТ-22” ООД-27 750 лв. без ДДС;

5.„ТРАФИККОНСУЛТ-БГ” ЕООД – 19 999 лв. без ДДС;

6.„ГЕОПРЕЦИЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – 28 800 лв. без ДДС;

7.„ГЕОКАД – 93” ЕООД – 29 000 лв. без ДДС;

8.„ГЕОХАЙД” ООД – 23 800 лв. без ДДС;

9.„ МАПЕКС” АД – 6685 лв. без ДДС;

10. Дружество по ЗЗД „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010” – 36 666 лв. без ДДС;

11.Обединение „БУРДА – МОДЕКС” – 18 255 лв. без ДДС.