Новини

Ваня Григорова обжалва резултатите от местните избори в София

В Административен съд София - град е постъпила жалба от Ваня Григорова, в качеството й за кандидат за кмет на Столична община и Иван Таков, в качеството му на председател и представляващ МК „БСП за България“ срещу Решение № 1094-МИ/06.11.2023 г. на Общинска избирателна комисия Столична за избор на кмет на Столична община, съобщават от съда. В жалбата е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на решението. Съгласно чл. 1, ал.2 от правилата за разпределение на делата в АССГ, жалбата е изпратена на СИК-Столична за незабавно окомплектоване с административната преписка и изпращането им в съда. След постъпване на преписката, ведно с жалбата, незабавно ще бъде образувано дело и разпределено на случаен принцип на съдия. Искането за спиране на предварителното изпълнение ще бъде разгледано незабавно след образуването на делото.