Новини

Кметът Васил Терзиев проведе среща с кметовете на 24-те столични района

Кметът на Столичната община Васил Терзиев проведе среща с кметовете на всички 24-те района. Първата от срещите е с фокус върху приоритетите на администрацията, върху структурата на районните администрации, работата със Столичния инспекторат и темата за децентрализацията. "Голяма част от районните кметове вече публикуваха отчети за първата седмица от работата си и обещаха, че ще продължат да действат при пълна прозрачност и да информират гражданите за всичко важно. Уверих кметовете на всички 24 района, че ще имат пълната ми подкрепа за бързото справяне със спешните въпроси, които възникват. Те са хората, които са най-близо до гражданите и трябва да имат и правомощията, и финансирането, за да ги решават. Ще заложим повече средства за ключовите проекти на районите в бюджета за 2024 г. и на следващата ни среща очакваме предложенията от районните кметове. Ще работим за повече инвестиции в кварталите, с равно третиране на всички райони", написа кметът в социалните мрежи.