Новини

23 проекта за индустриални зони и паркове депозирани по ПВУ

В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедура „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), са депозирани 23 проектни предложения.  Проектите са на обща стойност почти 531 млн. лв., стойността на заявената БФП по тях е 400 млн. лв. - ИСУН 2020 (government.bg). Процедурата, която бе обявена за кандидатсване през юни 2023 г., има за цел стимулиране на  икономическия растеж, създаване на нови работни места и увеличаване на експортния капацитет на страната чрез създаване на благоприятни условия за инвеститорите в индустриалните паркове/зони. Бюджетът й е 212.5 млн. лв., минималният размер на проект (безвъзмездно финансиране) е 3 млн. лв., а максималният 40 млн. лв. Допустими кандидати по процедурата са оператори на индустриални паркове/зони: държавни; общински; съвместни (собственост на държавата и една или повече общини или собственост на две или повече общини) и частни. Допустими партньори са: общини; Агенция „Пътна инфраструктура“; Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и ВиК оператори. Община Русе планира реконструкция, рехабилитация и изграждане на нова техническа довеждаща и вътрешна инфраструктура за Индустриален парк ЛВЗ, в т.ч. обновяване на сградния фонд на територията на основните производствени сгради на най-старото предприятие за ремонт на локомотиви и вагони в България, създадено през 1866. Община Свищов предвижда изграждане на “Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ за близо 50 млн. лв. Реализирането на проекта ще предостави възможност за захранване на обществените зони с открития по време на предварителните проучвания минерален извор, в близост до терена на Дунавския индустриален парк. На него се разчита и за развитието на балнеологията в града.  Предвижда се още изграждане на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе – Велико Търново, която ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа.