Регионално развитие

С европейско финансиране Oбщина Русе превръща сградата на бившия Дом на учителя в Международен младежки център

Община Русе получи покана за сключване на договор за финансиране на проектно предложение за изграждане на Международен младежки център – Русе в сградата на бившия Дом на учителя на ул. "Александровска“ 29. Дейностите ще се финансират по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на проекта е да предостави на младите хора разнообразни дейности, както и цялостни услуги в помощ на личностното им развитие и пригодността им към заетост. Дейностите на Младежкия център ще целят постигане на по-висока пригодност на младите хора към пазара на труда, постигната чрез тясно сътрудничество с бизнеса и неправителствения сектор, и предоставяне на качествено неформално образование като основен подход в младежката работа.

Проектът предвижда да се извърши основен ремонт на сградата, както и вътрешно реновиране и преустройство. Ще бъде закупено нужното съвременно и мултифункционално обзавеждане и оборудване, което да отговаря на нуждите на младите хора. Сградата ще бъде пригодена за използване и от лица с физически увреждания.

С извършването на ремонта в Международния младежки център ще бъдат обособени:

- стаи със самостоятелен санитарен възел за настаняване на 16 лица; зала с възможности за обучения/семинари/срещи с капацитет 100 човека, която ще бъде оборудвана със система за симултанен превод; зала за обучения в дигитална компетентност с 20 работни места; зала за езикови и други обучения с капацитет за 20 обучаващи се; зала за неформално образование за най-малко 36 участници; зала за арт занимания и клубове по интереси; мултифункционална зала; библиотека; съблекални за мъже и жени; помещение за хранене за 36 лица с кухненско оборудване и прилежащи помещения; стая за свободно време; рецепция; бар-бюфет; камериерна; складови и технически помещения; канцеларии с работни места за служителите на центъра; дворно пространство за отдих и провеждане на събития на открито.

Сградата е архитектурен паметник на културата, като фасадата ѝ е с богата украса от декоративни первази, пиластри и орнаменти, и след реставрацията ѝ ще се промени обликът на главната пешеходна улица в Русе.

Проектът ще бъде финансиран по процедура № BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областните градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като общият размер на допустимите разходи по инвестицията е малко над 4 милиона лева.