Новини

Дейностите по ОПТТИ 2014-2020 г. трябва да приключат до края на годината

Очаквам да бъдат положени необходимите усилия за приключване до края на годината на дейностите по ОП „Транспорт и транспорта инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова при откриването на Третото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021-2027 г. в Пловдив.

„Намираме се в края на периода за допустимост на разходите по програмата. Това налага пълна мобилизация. Трябва да поддържаме и висок темп на работа по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Заложените проекти по новата програма са тясно свързани с предходната, за това е важно да има приемственост и плавен преход без това да води до забавяне, за което ще следя стриктно“, посочи заместник-министър Анна Натова.

Ръководителят на Управляващия орган на ПТС Мартин Георгиев обяви, че ОПТТИ 2014-2020 г. може да бъде завършена успешно при изпълнение на предприетите мерки за оптимизиране на програмата и очакваното завършване до края на годината на АМ „Струма“, Лот 3.1 тунел „Железница“. 

До момента по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. Управляващият орган е разработил насоките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 8 процедури за директно предоставяне, съдържащи условия за кандидатстване и за изпълнение на проекти. През месец юни 2023 г. са обявени седем процедури за кандидатстване, свързани с железопътния и пътния транспорт, интермодалност в градски условия и техническа помощ. 

Процедурата по Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ е отворена за кандидатстване на 31.08.2023 г.

Подготвени са критерии за набиране на проектни предложения чрез конкурентен подбор по процедура за „Подпомагане на интермодални оператори“. Работи се по процедура за „Изграждане на зарядна инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата“. Подаден е за одобрение и първи формуляр за кандидатстване по Програмата (втората фаза на железопътния проект „Пловдив - Бургас“).

В конференцията участваха ръководителят на отдел „България, Унгария и Словения“ в ГД „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия Агнес Монфре, представители на JASPERS, бенефициенти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, като и представители на институции и неправителствени организации.