Новини

Топлоизолационна система, залепена към вътрешната повърхност на фасадната стена

Следвайки целта си да бъде максимално полезен на строителния бранш, вестник „Строител“ стартира рубриката „Полезни съвети“. В нея веднъж месечно на страниците на изданието ще публикуваме материали, предоставени от секциите на КСБ и партньорски организации като Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), които показват успешни практики от науката и практиката, свързани със строителни дейности. В брой 30 на в. „Строител“ представихме пилотно материал на БАИС на тема „Как правилно да се залепват топлоизолационните плочи при контактна фасадна система“. В настоящия брой може да получите полезни съвети за топлоизолационната система, залепена към вътрешната повърхност на фасадната стена (ITICS).


Вътрешното топлоизолиране е подходящо в следните случаи:

– Сгради без постоянно обитаване (зали, църкви, вили);

– Хладилни складове (по-ниската температура е вътре);

– Изолиране на единични стаи или апартаменти;

– Сгради с представителни фасади и сгради паметници на културата;

– Сгради, в които външната изолация не е възможна заради съседни сгради.

Предимства и недостатъци на вътрешната топлоизолация

Предимствата са по-лесната работа (без скеле) и възможността за поетапно изпълнение, а при експлоатацията – по-бързото затопляне на помещенията.

Недостатъците се дължат на „неблагоприятното“ разположение на топлоизолационния слой, поради което фасадната стена е по-слабо защитена от дъжд, замръзване/размръзване и т.н., няма акумулиране на топлина през зимата, увеличава се възможността от прегряване през лятото, увеличава се рискът от конденз, а топлинните мостове се решават по-трудно.

Проектиране

Топлоизолационната система, залепена за основата от вътрешната страна на фасадните стени, се проектира със следните елементи:

– лепилен слой;

– топлоизолационен слой – топлоизолационни плочи:

– усилващи армиращи ленти при ръбове на отвори; ъглови профили и др. (аксесоари);

– шпакловъчен слой (със стъклофибърна армировъчна мрежа);

– завършващ слой/крайно покритие – боя/мазилка.

Технология на полагане на вътрешна топлоизолационна система

Технологията е аналогична на тази при ETICS. При помещения с височина до 3 m не е необходимо да се дюбелира.

Последователност на работните операции при изпълнение на система с лепене на топлоизолацията от вътрешна страна на фасадните стени (ако проектът или указанията и инструкциите на производителя на топлоизолационната система не изискват друго):

– подвеждане на нива; изпълнява се в хоризонтална и вертикална посока и по диагоналите на стените най-често с помощта на отвес, канап и мастар;

– залепване на топлоизолационните плочи (продукти);

– оформяне на ъгли и допълнително армиране около отвори;

– полагане на армирана шпакловка;

– в зависимост от инструкциите на производителя основата се грундира преди полагане на крайното покритие;

– след изсъхване на грунда се полага тънкослойна мазилка или боя в съответствие с предписанията на производителя.

Подходящи материали за топлоизолационния слой на такава система са:

– Екструдиран полистирен XPS;

– Минерални изолационни плочи MIB.

Вътрешна топлоизолационна система с XPS

Плоскостите от XPS притежават висока паронепропускливост.Тя се дължи на наличието на сферични затворени пори в структурата. Това затруднява преминаването на водните пари от помещението към студената стена и по този начин предотвратява възможния конденз в нея. За да се осигури високата паронепропускливост на цялата топлоизолационна система, при изпълнението й е необходимо да бъдат спазени следните основни правила:

– Да се използват плоскости с профилирани фуги;

Детайл на Г-образната фуга  при XPS. Схема

– Залепването на плоскостите да бъде плътно, без кухини между тях и стената;

– Фугите да се обработят с лепилен състав за осигуряване на тяхната паронепропускливост.

Вътрешна топлоизолационна система с минерални изолационни плочи MIB

Минералните изолационни плочи MIB са представител на капилярно-активните топлоизолационни материали. Това са материали, при които поради специфичните форма и размери на порите е възможно придвижването на кондензиралата в порите влага хоризонтално по капилярен път.

Посоката на това движение е навътре, т.е. обратна на посоката на движение на водните пари. Поради това свойство не е необходима пароизолационна мембрана, въпреки че цялата система е паропропусклива. При повишена влажност в помещенията влагата временно се поема от топлоизолационната система, преминава в порите, придвижва се обратно по капилярен път и впоследствие се изпарява, когато влагата в помещението намалее.