ОП на КСБ

Инж. Емилия Митова, председател на ОП на КСБ - Перник: КСБ трябва да работи целенасочено за решаване на проблема с липсата на работна ръка в сектор „Строителство”

Водещ приоритет за мен е да се повиши интересът на фирмите към дейността на ОП Перник

Инж. Митова, каква година изпраща строителният бранш в област Перник?

Още през 2022 г. на 14‑ата открита приемна на вестник „Строител“ кметът на общината Станислав Владимиров обеща, че Перник ще бъде една голяма строителна площадка. По мое мнение това се случи и всички строители от областта са доволни, че не само 2022 г., а и през изминаващата 2023 г. имахме и продължаваме да имаме много работа. Но ще изпратим годината с нерешен проблем, пред който са изправени не само строителните компании от Перник, а целият бранш – това е липсата на квалифицирана работна ръка за всякакви кадри. Нещо, за което непрекъснато алармираме и продължаваме да поставяме фокуса върху този изключително голям проблем.

Обученията, които провеждат Областните представителства на Камарата на строителите в България (КСБ) съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД, а и фирмите самостоятелно, не са ли част от решението за преодоляването на недостига на кадрите?

Проблемът е, че няма кого да обучаваме. В моята фирма взимам както младежи, така и по-възрастни хора, които никога не са се занимавали със строителство, и заедно с екипа ми ги обучаваме. Искам да подчертая, че не става въпрос за липса на желание да се работи нашата професия, а че няма хора, които да привлечем.

Друг сериозен проблем в сектор „Строителство“ е липсата на реална и справедлива индексация на договорите по обществените поръчки. Този въпрос се коментира още по време на 14-ата открита приемна на в. „Строител“, когато бе заявено, че може да се стигне до спиране на работа. След като се прие Методиката, държавата даде възможност на общините да приложат промяна на договорите. Това случи ли се в Перник?

По отношение на индексацията на строителните договори при нас няма решение на проблема. Да, държавата даде възможност на общините да променят строителните договори, но не им бяха осигурени средства това да стане факт и местните власти изпаднаха в безизходица. Въпросът е, че договорите, които могат да се променят, са сключвани преди година или две, или повече, а общините няма откъде да намерят допълнителни средства за тези проекти. Според мен индексацията не може да се случи от долу нагоре. Държавата трябва да осигури необходимите средства, за да може общините да приложат индексацията към изпълняващите се на местно ниво строителни договори.

В Перник, за да не спира изпълнението на важните проекти, те бяха приоритизирани с решения на Общинския съвет и се пренасочиха средства към тях за сметка на други проекти, които се отложиха във времето.

През октомври ОП на КСБ – Перник, проведе Общо годишно отчетно събрание, на което начертахте приоритетите в работата си за следващата година. Какви са те?

По време на Общото ни събрание отчетохме, че за периода от  1 септември 2022 г. до 31 август 2023 г. фирмите членове на Областното представителство са се увеличили с 14, а вписаните в ЦПРС са нараснали от 97 на 109. Като цяло има тенденция за повишаване на броя на строителните фирми. Въпреки това забелязваме една незаинтересованост от страна на нашите членове по отношение на дейността на ОП Перник. Компаниите трудно се включват в инициативите ни. Затова за мен водещ приоритет ще е да работя за повишаване на заинтересоваността им към всичко, което прави ОП на КСБ - Перник.

Предстои Редовното общо събрание на КСБ, на което браншовата организация трябва да определи основните си политики за 2024 г. Според Вас какви би следвало да са ключовите направления в работата на Камарата?

КСБ трябва да работи целенасочено за решаване на проблема с липсата на работна ръка в сектор „Строителство“. Камарата трябва да поиска от Народното събрание, от Министерския съвет и всички отговорни институции да се предприемат мерки на национално ниво за преодоляване на демографската криза, която стои в основата на липсата на работна ръка. Община Перник е особено засегната от този проблем заради близостта до София. 2/3 от хората в работоспособна възраст от общината пътуват до столицата всеки ден, защото там заплатите са доста по-високи. В останалите райони на страната тази тенденция не е толкова ярко изразена.

В същото време се забелязва и нещо друго – хора от Югоизточна България идват да работят в Перник. Трябва да се търси решение на проблема с липсата на кадри, който има своето отражение не само в строителството, а във всички сектори на икономиката.

Избраните кметове и състави на общинските съвети встъпиха в длъжност. В Перник Станислав Владимиров започна своя втори мандат. Какви са очакванията на строителния бранш към местната власт?

С администрацията на кмета Владимиров работим добре. Той като градоначалник обръща внимание на абсолютно всичко. В сравнение с всички останали кметове на Перник, с които Областното представителство е работило през годините, смело мога да кажа, че той се справя най-добре. Досега по инициатива на в. „Строител“ между него, представителите на строителния бранш от областта и ръководството на КСБ се проведоха две срещи, на които бяха обсъдени актуални въпроси от взаимен интерес. Например при последната такава, която се състоя през изминалото лято, заедно обсъдихме инвестиционната политика на общината. На нея поставихме пред Станислав Владимиров проблема с липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на строителните договори. Дискутирахме промените в Закона за обществените поръчки, касаещи застраховките и гаранциите за изпълнение, програмата за енергийно обновяване на сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Не пропуснахме да коментираме и възможните решения на проблема с липсата на кадри, както и начините за по-ефективно взаимодействие на местната власт със строителния бранш и възможностите за съвместни инициативи. Според мен е хубаво да се организират такива срещи, защото са много полезни.

Бих отправила само една малка препоръка към кмета Владимиров и общинската администрация – да реагират малко по-бързо на подадените сигнали.

Четете ли в. „Строител“, изданието полезно ли е за Вас?

Вестникът ми е изключително интересен и полезен. За съжаление невинаги имам време да следя изданието, но винаги когато имам възможност, чета в. „Строител“ с удоволствие.