Новини

Приключи рехабилитацията на помещенията за сигнализация и телекомуникации на гара Калояновец

Приключи рехабилитацията на помещенията за сигнализация и телекомуникации на гара Калояновец. Изпълнението е в обхвата на договор с предмет: „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас“, който е част от мащабния проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“.

Инж. Иван Бакалски, ръководител на проекта, направи инспекция на нововъведенията на гара Калояновец, заедно с експерти от Управляващия орган на Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура, представители на  изпълнителя на обекта Консорциум „Плобур“, консултанта и възложителя.

Проектът предвижда рехабилитация на помещенията за сигнализация в 15 гари, помещения за телекомуникации в 31 гари, помещения на диспечери и дежурни ръководители в 19 гари, както и изграждане на нови технически помещения за сигнализация в 4 гари и за телекомуникации в 7 гари.

С изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изградена нова система за диспечерско управление на влаковото движение и системи за видеонаблюдение, нова система за влакова защита ETCS, разположена в участъка Маноле-Бургас с дължина 271 км, система за следене параметрите на подвижния състав, телекомуникационна апаратура в участъка Пловдив-Бургас с дължина 293 км, устройства за информация на пътниците и система за влакова комуникация GSM-R.

„С изпълнението на този проект ще се постигне компютърна централизация на железопътното трасе Пловдив–Стара Загора–Бургас“, обясни инж. Бакалски. Той представи на участниците в инспекцията новото диспечерско управление и оборудването за сигнализация и телекомуникации, като заяви, че се планира цялостната модернизация да бъде завършена до края на следващата година.