Новини

Евродепутатите от ITRE приеха предложение за европейско законодателство за старт-ъпи

„Предложението ми за първото по рода си европейско законодателство за старт-ъп и скейл-ъп беше прието в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ИТРЕ) с огромно мнозинство. Това е постижение както за България, така и за целия ЕС. С това още веднъж дадох ясен знак, че европейските институции ще предприемат конкретни действия за подпомагането на сектора.“ Това заяви евродепутатът от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова. Тя поясни, че в законодателството ще има ясна дефиниция на европейско ниво- какво е старт-ъп и каква е разликата с малки и средни предприятия. „Общоевропейското законодателство и стратегия ще са съобразени с нуждите на старт- ъпите. Регламентират се благоприятни условия, които да подпомогнат прохождането на старт-ъпите чрез по-лесен достъп до финансиране, по-лесно привличане на повече частни инвеститори, редица данъчни облекчения, премахване на съществуващите регулаторни тежести и гарантиране правата на служителите“, поясни Цветелина Пенкова. Гласуването в пленарна зала е насрочено за 14 декември. „Убедена съм, че целият парламент ще ни последва и ще изкаже пълната си подкрепа към сектора, за да достигне той пълния си потенциал“, коментира евродепутатът. Според нея даденият старт на европейско законодателство за старт-ъп и скейл-ъп е ключово за създаването на благоприятна среда, която да насърчи пазарната реализация, да отключи повече финансирания и да стимулира разрастването на европейската и българската старт-ъп индустрия. „Чрез правила и регулаторна рамка създаваме възможности за растеж, повече работни места, а европейските старт-ъп и скейл-ъп компаниите ще бъдат конкурентоспособни на световния пазар“, допълни Пенкова. „През последната година и половина работихме в тясно сътрудничество с Българската предприемаческа асоциация - BESCO и Европейската старт-ъп асоциация - AlliedforStartups, за да подготвим тази законодателна инициатива. Резултатът вече е налице“, заключи Цветелина Пенкова.