ОП на КСБ

Семинар на ОП София представи предимствата на Зелената книга на FIDIC от 2021 г.

Вестник „Строител“ бе организатор и медиен партньор на събитието

Росица Георгиева

Ренета Николова

Областното представителство на КСБ в София проведе семинар за своите членове на 28 ноември в Hyatt Regency Pravets Resort. Той се фокусира върху две теми - „Договори по FIDIC - Зелена книга - предимства и недостатъци“ и „Управление на процеси - Лийн в строителството“ („Как да работим по-ефективно чрез методите на Тойота“). Организацията на събитието бе възложена на в. „Строител“, който традиционно бе и медиен партньор на проявата. Генерален партньор на семинара бе „Геострой“ АД.

Инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, бе домакин на събитието, а сред гостите бяха зам.-председателите на УС на КСБ инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев, членовете на УС на Камарата инж. Тодор Андонов, Апостол Глосов, инж. Егмонд Якимов, инж. Данка Кирилова, инж. Красимир Атанасов, който е и председател на ОП на КСБ – Русе, и Пламен Иванов, който е и председател на ОП на КСБ – Пловдив. В събитието участваха инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика (КПЕ) на КСБ, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, председателите на Областните представителства на КСБ във Враца - инж. Тони Петров, Плевен - инж. Венцислав Недялков, Велико Търново - Венцислав Дончев, Ямбол - инж. Красимир Инджов, Кърджали - инж. Мухаррем Али, и Смолян - инж. Асен Соколов. Проявата уважиха и инж. Николай Георгиев, член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, Капка Асенова, финансов директор на КСБ, Димитър Копаров, директор Дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“, инж. Любка Денева, член на КПЕ и началник-отдел „Дигитализация в строителството“, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

„Изключително се радвам, че отделихте от своето време, за да участвате в семинара на ОП на КСБ – София. Надявам се темите да Ви бъдат полезни. В първата част ще се запознаем с предимствата на Зелената книга на FIDIC.“ С тези думи инж. Любомир Качамаков откри семинара и представи лекторите адв. Виктория Пенкова и адв. Бояна Милчева, членове на УС на Българското общество по строително право (БОСП), и Йордан Кавалов от Лийн Институт България.

В началото на своето изложение адв. Пенкова благодари на инж. Качамаков за поканата за участие в семинара и на цялото ръководство на КСБ за

усилията, които полага за популяризиране на договорите по FIDIC,

което е и една от основните цели на БОСП. Тя се спря на публикуваното  през 2021 г. ново издание на Зелената книга на FIDIC и обърна специално внимание на предимствата, които дава тази кратка договорна форма. Адв. Виктория Пенкова разясни промените, въведени  по отношение на времето за завършване на обекта, промените в работите, цената, разплащането, спирането или прекратяването на договора и въвеждане на неустойки, които представляват справедливо обезщетение за вредите от прекратяването. Сред предимствата на новия договор е, че той е значително по-кратък както от първото издание на Зелената книга, така и от новите издания на Червената и Жълтата книга от 2017 г. По думите й това представлява

сравнително опростена договорна форма на достъпен език,

с не толкова подробни разпоредби, но които са ясни и точни. „Зелената книга от 2021 г. съдържа диаграми, образци и ръководство, което я прави удобна и лесна за употреба. В нея е разписано справедливо разпределение на риска между страните по договора. Императивните разпоредби на законодателството се прилагат и независимо че не са включени в договора, всички въведени от българското право административни задължения на строителя се считат за естествено съдържание на договора“, разясни адв. Пенкова.

Тя обърна внимание, че Зелената книга е приложима за възлагане на дейности по проект, предоставен от възложителя, но и на инженеринг, и добави, че в нея има разписани опции за оценяване и плащане. „Зеленият FIDIC може да се използва както при по-малки проекти, при които е необходимо да се редуцират разходите за администриране и управление, така и при големи на висока стойност, като служи като алтернатива на новите издания на Червена и Жълта книга 2017 г.“, подчерта адв. Виктория Пенкова. Тя изтъкна, че в Зелената книга е въведено понятието аджудикатор, т.е. лице, което разрешава спорове, но не е арбитър.

Адв. Бояна Милчева се спря на нуждата от изменение на Зелената книга 2021 във връзка изискванията на българското право. Тя също коментира

възможностите, които дава Зелената книга за изменения на договора за изпълнение,

съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Беше подчертано, че са предвидени ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително за изменение на цената. Това дава възможност договорът да се използва и при обществени поръчки.

Представената информация за новата Зелена книга на FIDIC предизвика оживена дискусия в залата. Десислава Колева, представител на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, насочи вниманието към договорите, които се изпълняват по ЗОП, и попита дали в Зелената книга са разписани всички хипотези, при които промяната може да се случи.

Инж. Качамаков поиска повече разяснения в посока как Зелената книга би могла да замени Червената или Жълтата. „Желанието на КСБ и на ОП София е Зелената книга да стане норма, да бъде заложена в ЗОП и да може да се използва от всички възложители. За нас правата, които ние имаме като строители в договорните условия по FIDIC, са много важни“, обясни председателят на ОП на КСБ - София. Той посочи, че

липсата на капацитет от страна на възложителите е сред причините да не се въвежда като масова практика използването на на договорите по FIDIC.

„Който е работил с договори по Червената или Жълтата книга, знае, че администрирането не е лесно. Но Зелената книга е опростена, специфичните условия за прилагане са кратки. Затова ние се опитваме да обясним на възложителите, че чрез нейното използване ще бъде преодолян недостигът на административен капацитет“, заяви инж. Качамаков. „Ще бъде голям успех за целия бранш, ако въвеждането на Зелената книга стане факт. Разбира се, за съжаление ще са необходими законови промени и политическа воля, но трябва и сме длъжни да опитаме“, бе категоричен той.

Във втората част на семинара Йордан Кавалов разказа как е възникнал методът Лийн, какви са особеностите му и как може неговите разбирания и принципи да се приложат в строителството, така че да се оптимизират производствените процеси. Той подчерта, че навсякъде, където съществува процес на производство или поточна линия, Лийн може да се използва за намаляване на изразходваното време, вложените усилия или инвестирания капитал, което води до понижаване на загубите.