Новини

Областният управител на Бургас Пламен Янев и изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев опровергаха спекулациите относно ремонта на ПСПВ „Ясна поляна“

На пресконференция в Бургас областният управител на Бургас Пламен Янев и изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев изясниха актуалната обстановка около процедурите свързани с приключилите и предстоящи ремонтни дейности по ПСПВ „Ясна поляна“. Те призоваха да се спрат спекулациите и изнасянето на неверни данни в пространството, тъй като това може да доведе съмнения относно готовността на региона за летния сезон.

„ Още с обявяването на обществената поръчка „Аварийна реконструкция за филтърно и помпена стъпало на ПСПВ „ Ясна поляна““ през месец май тази година е било ясно, че поне част от средствата ще трябва да бъдат прехвърлени за 2024 г. Това е нормална процедура при такъв тип поръчки, при които срокът за подготовка и приключване на процедурите по ЗОП плюс срокът заложен за изпълнение на строително-монтажните дейности, са повече от 12 месеца. Спекулациите по въпросът, че парите могат да бъдат загубени са неоснователни при положение, че процедурата продължава и не е взето решение за нейното прекратяване“, разясни областният управител.

„ Намерено е решение и водоподаването няма да бъде прекъсвано независимо на кой етап се намира обществената поръчка“, това от своя страна гарантира изпълнителният директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД Лозко Лозев.

На присъстващите журналисти беше представена подробна хронология на събитията от самото начало на възникване на казуса.

„Задължително беше привличането на експерти, които да гарантират резултатите от проверките на техническата документация по обявената обществена поръчка, както и да дадат становище относно крайният резултат от похарчването на над 20 млн. лева обществени средства – а именно гарантирано водоснабдяване с вода, отговаряща на действащите стандарти. Има съпротива нещата да се случват по законосъобразен и ефективен начин, защото това ще опровергае досегашните методи на бързи ремонти и директни възлагане без значение на крайния резултат. Това е нещо, което искаме да променим и заради което сме атакувани. И за тези атаки се ползват всякакви средства, дори по този начин да се рискува поминъкът на хиляди хора, който зависи от един успешен летен сезон“, обобщи Пламен Янев.