Новини

Предстои да бъде изработена нова национална стратегия за външната политика на България

Предстои да бъде изработена нова национална стратегия за външната политика на България, обяви министърът на външните работи Мария Габриел. Приемането на национална стратегия за външната политика на България има за цел да увеличи прозрачността, предвидимостта и обществената подкрепа за българската външна политика, както и да формира междуинституционален консенсус по ясно формирани външнополитически приоритети. Това посочи вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел при откриването на конференция по тема "Външнополитическата стратегия на България- предизвикателства и възможности".  "Валидността на такива документи обикновено е от 5 до 7 години - един подходящ хоризонт в рамките на динамиката на международните отношения. Планираме разработването на публичен, сравнително кратък по обем, но с фокусирани ясни послания и времеви обхват документ. Той ще има за цел да очертае принципите, целите и задачите на българската външна политика в краткосрочен и средносрочен план. Този документ ще бъде в синхрон със стратегическите документи, приети в рамките на Европейския съюз и НАТО", каза Мария Габриел. По думите й, България трябва да бъде фактор за стабилност и сигурност в Югоизточна Европа, фактор за растеж и регионален иновационен лидер.