Новини

Стартират обученията и услугите, предоставяни от „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство”

Мария Накова,

ръководител на ЕЦИХ

„Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) беше официално представен на 30 ноември в сградата на Камарата на строителите в България, където ще се помещават обучителните и тестови зали. В рамките на събитието, в което участваха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на иновациите и растежа, и КСБ, бяха представени основните дейности и ползите за бизнеса от реализацията на проект „Създаване на условия за цифровизация на строителния сектор“, реализиран с финансовата подкрепа на Програма „Цифрова Европа“ на ЕК и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Дигитализацията в строителството ще повиши конкурентоспособността на компаниите и ще доведе до по-висока ефективност на процесите, до икономически растеж и до постигане на заложените в европейския Зелен пакт стратегически цели. „Основната цел на ЕЦИХ е да стимулира въвеждането на цифрови решения. Ключовата му роля е отчетена и в националната Стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 и Пътната карта към нея.“ Това каза председателят на УС на ЕЦИХ Любомир Пейновски, който е и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, и бе домакин на събитието.

Целта на ЕЦИХ в сектор „Строителство“ е да подпомага микро-, малките и средни предприятия, публичния сектор и обществото в процеса на цифровата трансформация на строителната индустрия като основен инструмент при внедряването на иновативни решения и практики чрез предоставянето на специализирана информация, обучения, достъп до финансиране и експертиза.

В рамките на събитието бяха представени основните направления, в които ще бъде подкрепен строителният сектор в България, а именно:

Тестване преди инвестиране;

Обучения и изграждане на капацитет;

Достъп до финансиране;

Партньорства и работа в мрежа.

Беше представен и Въпросник за първоначална регистрация за използване на услуги, като беше дадено начало на подбора и сформиране на предстоящите групи.

Въпросникът е достъпен посредством сканиране на следния QR код:

както и на сайта на Сдружение „ЕЦИХ в сектор строителство“: https://www.edih-construction.bg.

Организациите и публичните предприятия могат да се възползват от следните категории услуги и обучения, обхващащи цялостните етапи и най-новите тенденции в рамките на строително-инвестиционния процес, сред които:

✓Изпитване на строителни материали за целите на събирането на данни и анализи;

✓Предоставяне на ГИС услуги;

✓Тестване и избор преди закупуване на различни алтернативи на BIM софтуери и инструменти;

✓Анализ и оптимизация на управлението на информация при инженерно проектиране, строителен надзор и управление на проекти;

✓Point Cloud и Scan To BIM услуги;

✓Създаване на виртуална и добавена технология за 3D принтиране;

✓Услуги с безпилотен летателен апарат (БЛА) за въздушна фотограметрия и създаване на Point Cloud;

✓Съдействие при дигитализация на изпитванията и поддръжката на недвижимо културно наследство (вкл. моделиране и управление на цифрови данни);

✓Инкубаторни и акселераторски услуги и подкрепа;

✓Достъп до финансови услуги, вкл. работа в DTA мрежа и свързани дейности;

✓Услуги за разработване на иновационни проекти;

✓Участие в международни обучения, семинари, изграждане на капацитет и дейности в мрежа и др.

ОБУЧЕНИЯ, насочени към:

✓Въведение в дигитализацията на строително-инвестиционния процес в България;

✓Управление на строително-инвестиционния процес с BIM (в т.ч. 3D, 4D, 5D, 6D, 7D и 8D моделиране);

✓Специализирани обучения по BIM;

✓Специализирани обучения по прилагане на иновативни технологии и нови строителни материали;

✓Съвременни методи за дигитализация и автоматизация;

✓Специализирани обучения по безразрушителни методи;

✓Специализирани обучения по ГИС;

✓Обучения за работа със софтуер за CAD моделиране и числено моделиране на строителни конструкции.

На този първоначален етап заинтересованите организации ще могат да посочат конкретни предпочитания с оглед предстоящото планиране на обученията, както и да бъдат включени в първоначалните графици за провеждането им. Предвидена е и възможност за предоставяне на пакетни услуги, които да са конкретно насочени към спецификата на всяка една от организациите.

Всяко едно от обученията/услугите, включително комплексните пакети, предлагани от ЕЦИХ в сектор „Строителство“, ще се предоставят безплатно за организациите в изпълнение на режима за държавна помощ в размер на 50% от стойността им по публично обявената ценова листа.