Новини

Днес в София се провежда Встъпителната конференция на новоизбраните кметове и общински съвети

Днес в София се провежда Встъпителната конференция на новоизбраните кметове и общински съвети. Във форума, който започва в 13 ч.,  участват 350 представители от 212 общини в цялата страна. За трети път новият мандат на местната власт започва с делово събитие, организирано от НСОРБ, което набелязва възможностите за партньорства между общините и перспективните задачи пред управлението на местно ниво. Една от основните цели на събитието е да демонстрира възможностите на НСОРБ като платформа за сътрудничество и съвместна работа на всички общини. Кметовете имат възможност да се запознаят лично, да общуват, да споделят своя опит и проблеми и да поставят началото или да развият добри партньорски взаимоотношения. В рамките на НСОРБ местната власт тепърва ще работи за търсене на решения по общи за общините проблеми, ще обсъжда и предлага промени в законодателството, ще търси по-тясно взаимодействие с другата част на изпълнителната власт – централната. В структурите на НСОРБ общините могат да участват в експертни общности по всички важни за тях сфери – финанси, здравеопазване, градоустройство, обществен ред, транспорт и т.н. НСОРБ десетилетия наред изгражда и поддържа добрите взаимоотношения между общините и правителството. И тази година в дискусиите ще вземат участие министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и заместник-министърът на финансите Георги Клисурски. С тях ще бъдат обсъдени непосредствените задачи и предизвикателства пред общините: подготовката на местните бюджети в рамката на държавния, новите механизми за подкрепа на общинските инвестиции и други актуални въпроси. Председателят на Народното събрание Росен Желязков ще открие конференцията. Много от законите, които приема Парламентът,  възлагат нови задължения и функции на общините. За доста от проблемите, пред които се изправя мастната власт, могат да бъдат търсени законодателни решения. Самият председател на Парламента добре познава местното самоуправление, защото и неговия професионален път е свързан с общинската власт. Тази година НСОРБ си поставя задача да обърне вниманието на новите общински ръководства и върху някои стратегически приоритети: зелените политики, за дигитализацията и привличането на повече млади хора в процеса на вземане на решения. Те очертават посоките за развитие на общините и държавата в по-дългосрочен план и  проникват в целия процес на управление. Гости на форума ще бъдат и партньори на НСОРБ от Асоциацията на местните власти на Кралство Норвегия. Последните 3 години НСОРБ работи с малки общини, за да им помогне да разкрият своя собствен икономически потенциал и успешно да се възползват от него. Встъпителното събитие на местната власт се провежда в деня, в който преди 27 години в София е учредено Националното сдружение на общините в Република България