Новини

Днес на извънредно заседание НС ще разгледа на първо четене Бюджет 2024

Днес на извънредно заседание НС ще разгледа на първо четене Бюджет 2024. Това показва програмата за работа на Парламента. Правителството залага бюджет с дефицит от 3 на сто – 6,2 млрд. лв. през 2024 г. Предвидените приходи за догодина са 75,1 млрд. лева или 36,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), а разходите - 81,3 млрд. лева или 39,5 на сто от БВП.  Догодина прогнозата на ведомството е растежът на икономиката да се повиши до 3,2 на сто в сравнение с 1,8 на сто за 2023 г. През 2024 г. се очаква инфлацията да се понижи значително до 4,8 на сто при 9,1 на сто през 2023 г., като в средносрочен план да се забавя и трайно да остане ниска.  Очаква се безработицата също да намалява плавно и от 4,2 на сто през 2023 г. да стане 4 на сто през 2024 г.  Динамиката на доходите от труд ще остане висока и през 2024 г. (11,2 на сто) успоредно с очакваното ускоряване на растежа на реалната производителност. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2024 г., е до 11,7 млрд. лв., според актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2024 г. е заложено да остане непроменен спрямо този в Закона за държавния бюджет за 2023 г. в размер на 4,5 млрд. лв. Заседанието започва в 13.00 ч.