Новини

С над 99 хил.лв. от МОН ще бъде ремонтирана една от спортните площадки на ОУ "Христо Ботев" в Габрово

Министерството на образованието и науката (МОН) ще отпусне 99 011 лева на Община Габрово за ремонт на една от спортните площадки в Основно училище „Христо Ботев“. Финансирането е за одобрен проект по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища за 2023 г. Планирано е изграждане на мултифункционална площадка за четири вида спорт – футбол, волейбол, хандбал и лека атлетика. Амортизираната асфалтова настилка ще бъде подновена и ще се обособят две игрища и писта за бягане. За терена се предвижда гумирано покритие, както и доставка на оборудване, което да замени старите спортни уреди. Целта е да се осъвремени базата, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито. През изминалата учебна година близо 240 ученици са посещавали училището. С 200 000 лева по Програмата ще бъде подпомогната и Националната Априловска гимназия по одобрен проект за реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство. Съгласно изискванията на образователното ведомство дейностите трябва да бъдат изпълнени до 31 юли 2024 г.