Новини

Джовани Кеслер поиска АФКОС да има законова възможност за административни разследвания

АФКОС трябва да има законова възможност самостоятелно да извършва административни разследвания. Това каза генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер. Препоръката генералният директор на ОЛАФ даде по време на срещата си с вътрешния министър Цветан Цветанов.

Двамата дискутираха сътрудничеството и съвместната работа между Европейската служба за борба с измамите и Министерството на вътрешните работи. Генералният директор на ОЛАФ Джовани Кеслер изказа благодарност към министър Цветанов за добрата работа на дирекция АФКОС /националната контактна точка с ОЛАФ за България/ и оказаното сътрудничество на разследващите екипи на ОЛАФ. Той изрази задоволство от положителните промени, настъпили в тази област в последните години.

Министър Цветанов благодари за подкрепата и съдействието и изтъкна, че ОЛАФ е много важен партньор за България. Той подчерта, че дирекция АФКОС разчита на отправените от ОЛАФ препоръки за подобряване на работата и постигане на по-добри резултати. Според Джовани Кеслер доброто взаимодействие на двете институции е добра база за надграждане. Усилията оттук нататък трябва да бъдат концентрирани в няколко посоки. На първо място - да се даде законова възможност на дирекция АФКОС самостоятелно да извършва административни разследвания - както по искане на ОЛАФ, така и по своя инициатива. Втората препоръка е да се приложат съответните европейски правни норми на практика, така че да се даде възможност на ОЛАФ и дирекция АФКОС, в рамките на административните разследвания, които извършват, да изискват и получават информация, както и да извършват проверки на място, и в помещенията на икономически оператори, които не са директни бенефициенти по проекти, реализирани с европейски средства. Джовани Кеслер и министър Цветанов са единодушни, че трябва да се постави акцент върху резултатността от съвместната работа между Европейската служба за борба с измамите и България, като се разработи случай-модел, който би могъл да бъде иницииран от българската страна и разрешен с подкрепата на ОЛАФ, за да служи като добра практика за сътрудничество между държава-членка на ЕС и институция на европейско ниво.

В заключение министър Цветанов изтъкна, че от страна на българското правителство е поет политически ангажимент за засилване на борбата с измамите с европейски средства, за разкриване и предотвратяване на всякакви опити за злоупотреба със средства на европейските и българските данъкоплатци.