Новини

ДНСК не извършва проверки на остъклени балкони

Не отговарят на истината твърденията, че органите на ДНСК започват масови проверки на остъклени балкони.

В гр.Варна незаконно остъклените балкони на ул. „Бреза“ са установени от служители на Район „Приморски” към Община Варна по сигнал на гражданин. Резултатите от проверката на общинската администрация са представени в Сектор Варна при ДНСК. Заповеди за премахване все още не са издадени.

До този момент са извършвани проверки само по подадени сигнали и жалби от граждани за остъкляване на балкони, с което не са съгласни останалите собственици в етажната собственост.

Причините за сигналите и жалбите, обикновено са завземане на общи части, които чрез обзиждане и остъкляване се приобщават към жилища и търговски обекти без съгласието и без отстъпено право на строеж от останалите собственици. Това обикновено са козирки, общи тераси, общи покриви и др. Често при тези случаи, именно поради липсата на съгласие, обзиждането или остъкляването е извършено без издадени разрешения за строеж.

При установяване на подобни строежи те се квалифицират като незаконни и органите на ДНСК нямат друга възможност освен образуване на производство по премахване.

Следва да се има предвид, че при проверки по сигнали на граждани за остъклени балкони, освен присвояване на общи части се установяват и недопустими намеси в конструкциите на сградите, които представляват премахване на цели панели от панелните блокове, направа на отвори в носещи конструктивни елементи, допълнително натоварване върху конзолни елементи и др.

Трябва да се знае, че всички строежи, които са извършени до 1987г. са в режим на търпимост по ЗУТ и не подлежат на премахване. До влизане в сила на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ през 2001г., по решение на общината за някои случаи за остъкляване на балкони е било допустимо да не се издава разрешение за строеж.

Гражданите трябва да знаят, че след 2001г. имат право да остъкляват балкон след издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината.

В случаите, в които по сигнали на граждани се установят безспорно незаконни строежи се образуват производства по премахването им.

Към реално премахване се пристъпва едва след влизане в сила на издадени заповеди за премахване.