Новини

Предстои подписване на договори по схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

На 23 ноември 2011 г., сряда, в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, Ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова ще подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата с кметовете на 29 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобрени за финансиране по схемата са 46 проектни предложения, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ по линия на ОПРР възлиза на 162 млн. лв.

Договорите с останалите 17 одобрени кандидати ще бъдат подписани след демонстриране на готовност от тяхната страна посредством осигуряване на изискуемите документи съгласно Решение РД-02-14-1571/ 22.07.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по предстоящите за подписване 29 договора възлиза на 100 млн. лв. и ще бъде предоставена за развитие на комплексен туристически продукт на територията на одобрените общини, включващ:

• Развитие на природни, културни и исторически атракции – реставрация, консервация, експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация;

• Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите - туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове;

• Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещение на атракциите - пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт;

• Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;

• Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции - организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Официалното подписване на договорите ще се състои на 23 ноември 2011 г., сряда, от 12:00 часа, в сградата на Централната Минерална баня в гр. София.

Индивидуалното подписване ще се проведе същия ден по предварително определен график в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19.