Новини

МИЕТ реши 19-годишен спор за собствеността на хотел „Май“ в София

Хотел „Май“, собственост на „Овча купел“ ЕООД, ще бъде превърнат в модерен хоспис, след като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма продаде сградата на „Хоспис София 2011“. Цената на сделката е 510 хил. лева без ДДС, а купувачът спечели имота в конкуренция с Нов български университет, съобщиха от Министерство на икономиката.

Така екипът на МИЕТ реши дългогодишен проблем с въпросната сграда, като едновременно с това осигури възможност за допълнителна социална придобивка за възрастните хора от София. Четириетажната сграда на хотел „Май“ придоби печална известност заради самонастанили се в нея роми, които обитаваха незаконно полуразрушената постройка. Това създаваше риск за децата в намиращата се в съседство детска градина „Усмивка“. Сградата е собственост на „Овча купел“ ЕООД, чиито принципал е МИЕТ, но поради междуинституционални спорове с областната управа на София и община „Овча купел“, продължили 19 години, дружеството не разполагаше с документи за собственост и не можеше да се разпорежда с нея. Благодарение на усилията на екипа на МИЕТ и ръководството на „Овча купел“ ЕООД сградата бе освободена от настанилите се обитатели още преди няколко месеца, беше построена ограда и назначена охрана, с което заплахата за съседната детска градина бе ликвидирана. С продажбата на сградата днес се постига устойчиво решаване на дългогодишния проблем на хората от района, като едновременно с това се създават условия за допълнителни социални придобивки за столичани.

Купувачът на хотел „Май“ – дружеството „Хоспис София 2011“ ще плати 20% от цената до края на месеца, а останалата сума - разсрочено на 12 равни вноски.