Новини

С пълно единодушие бе приет бюджетът на община Царево

На осми февруари в срадата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево се проведе петото заседание на Общински съвет - Царево.

Кметът на община Царево Марин Киров разясни и отговори на актуални въпроси зададени към от него общински съветници. С пълно единодушие от присъстващите общински съветници бе приет бюджета на Община Царево за 2024 г.

Възстановяването от бедствието и изграждането на Медицински център за нуждите на всички жители и гости на община Царево са сред водещите приоритети в Бюджет 2024 г.

Общински съвет прие още и Програма за управление на кмета на Община Царево за настоящия мандат, в която са включени всички обекти от първостепенно значение и ремонт на пристанището.

По предложение на кмета бяха променени и Правилата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, чрез което се дава възможност на двойки, които вече са получили подкрепа, да имат възможност за второ финансиране, ако няма други записани.

В края на сесията Киров сподели: “Не искам тази сесия да се запомни и остане в историята с дебата за това, че намаляваме и замразяваме заплатите на общински кмет и кметовете по места. Благодаря, Ви за подкрепата към общинския бюджет и на колегите от опозицията. Благодаря за това, че подкрепихте докладните свързани с дофинансиране на паралелки в училищата, благодаря за това, че подкрепихте докладната за социалният център. И най - важната докладна според мен днес, дори повече от бюджета, благодаря Ви, че подкрепихте докладната за промяна на правилата за инвитро. С нея даваме възможност на двойки, които вече са се възползвали от подпомагането, но продължават да имат този проблем - при наличен ресурс да кандидатстват повторно.”