Новини

Директивата за енергийните характеристики на сградите – значително предизвикателство за жилищните строители в ЕС

За да се декарбонизира жилищният фонд на ЕС до 2050 г., Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) поставя амбициозни цели за изграждането и обновяването на сградите в държавите членки. Директивата, целяща стандарта за сграда с нулеви емисии до 2030 г., налага значително намаляване на използването на първичната енергия в жилищните сгради – с 16% до 2030 г. и 20-22% до 2035 г.

Сградата с нулева емисия (ZEB) се характеризира с високите си енергийни показатели, минималните енергийни изисквания и почти нулевите въглеродни емисии, генерирани от използването на изкопаеми горива. Въпреки че тези стандарти първоначално са били по-строги, постепенно те са станали по-умерени след консултации с институциите на ЕС, а също така и благодарение на дейността на Build Europe, която е била важна, защото е отразявала опасенията и съмненията на строителите и предприемачите и относно икономическата и техническата им осъществимост. По-специално, в съответствие с исканията и предложенията на Build Europe, понастоящем директивата изключва зареждането на електрически превозни средства от изчисленията за потреблението на необходимата електроенергия за сградата, поставя по-реалистични срокове за ZEB и въвежда гъвкавост за държавите членки относно определянето на собствените им критерии за сграда с нулеви емисии. Това прогресивно законодателство обаче не идва без предизвикателства. Според Build Europe строителният сектор се притеснява от потенциалното увеличение на цените на жилищата поради тези нови екологични разпоредби. Опитът на Франция през 2020 г. служи като предупреждение, тъй като подобни политики са довели до 7,4% увеличение на разходите за строителство, без да се взема предвид въздействието на инфлацията и други фактори, което е завършило с 30% повишение за три поредни години.

Така че независимо от факта, че Build Europe е успяла да постигне известна гъвкавост в окончателния текст на директивата, тя представлява значително предизвикателство за предприемачите и строителите на жилища в целия ЕС. От Build Europe призовават националните федерации да работят в тясно сътрудничество със своите правителства за установяване на реалистични прагове за емисии и нива на енергийна ефективност за ZEB. Поради тази причина Build Europe се ангажира да улесни диалога между своите членове, да сподели най-добри практики и да подкрепи националните усилия и инициативи, свързани с осигуряване на балансирано изпълнение на директивата. Наскоро организацията предостави на своите членове презентация, която обобщава основните точки, включени в директивата, така че те да разберат кои са главните предстоящи регулаторни промени. „През следващите месеци и години ние ще провеждаме редовни уебинари и срещи, така че нашите федерации и компании членки да могат да обменят информация и предложения и да оценят изискванията на директивата, за да се уверим, че прилагането й на национално ниво не е твърде строго и пагубно по отношение на достъпността на жилищата“, посочват от Build Europe.

Освен това Build Europe наскоро е провела дискусия с евродепутата Киран Къф, докладчик на ДЕХС в Европейския парламент. Тази дискусия е дала възможност на сектора да сподели опасенията си относно въздействието на директивата върху пазара на жилища и да подчертае необходимостта както от финансова, така и от нефинансова подкрепа на ЕС за възстановяване и запазване на достъпността до жилищата. Едновременно с привеждането на ДЕХС в съответствие с по-широката цел за декарбонизация не бива да се пренебрегва и значението на жилищата като социален и икономически крайъгълен камък в ЕС, считат от Build Europe. Организацията смята, че трябва да има по-подкрепящи мерки за улесняване на новото строителство, включително облекчаване на административните тежести, увеличаване на финансирането и намаляване на данъците за онези, които купуват жилище за първи път, и за строителите.

„Докато Европа се движи напред със своята зелена програма, ролята на жилищните и строителните сектори за постигането на тези екологични цели е неоспорима. Важно е да се напомня на създателите на политики, че предприемачите и строителите на жилища са онези, които трябва да изградят нашите жилища с нулеви емисии, но тази цел не може да бъде постигната за сметка на гражданите на ЕС, които се стремят да имат достъп до прилични жилища на достъпни цени. Достъпността до жилищата и декарбонизацията трябва да вървят ръка за ръка и да бъдат взаимно подкрепящи се“, категорични са от Build Europe.