Новини

СОС ще заседава от 10 ч. на 27 февруари

"На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.67, ал. 1 и 2, т. 1 от правилника за дейността на СОС – по моя инициатива свиквам извънредно заседание на съвета, което ще се проведе на 27-и февруари от 10.00 часа" Това написа в социалните мрежи председателят на СОС Цветомир Петров. В дневния ред са включени 3 доклада. Първият е от кмета на София Васил Терзиев, относно участие на районните администрации в проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. На предстоящото заседание ще бъде разгледан и доклад от зам.-кметовете Надежда Бобчева и Никола Барбутов относно кандидатстване на Столичната община по програма „Околна среда“ за отпускане на средства за инвестиции в техническото подобряване на системата на Зоологическата градина. Третият доклад, който очаква одобрение от съвета, е отново на зам.-кмета по Европейски политики, международна дейност и туризъм за това Столичната община да има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма „Техническа помощ“.