Новини

НА ЖИВО! Парламентарен контрол в НС

Парламентарен контрол в Народното събрание.

Линк: https://www.facebook.com/100066935204773/videos/769856111724248

Програмата на парламентарния контрол предвижда:

 1. Николай Денков, министър-председател на Република България ще отговори на:
  1. Питане от КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВАотносно развитието на изкуствения интелект в България.
  2. Въпрос от АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВотносно приетите условия от страна на българското правителство по сделката за частично влизане в Шенген и тяхното изпълнение, свързано с обратно връщане, настаняване и предоставяне на убежище на всички лица, регистрирали се в България, но по собствена воля се намират на територията на Австрия или друга страна от ЕС.
  3. Въпрос от ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВотносно сделката, сключена между българското правителство и Австрия за частично приемане на България в безвизовата зона на ЕС и посоченото допълнително условие за приемане обратно на наша територия на всички регистрирали се и потърсили убежище бежанци у нас, но намиращи се в момента на територията на Австрия.
  4. Въпрос от ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВотносно процедурата по връщането на лица от Австрия, за които България е отговорна по Дъблинското споразумение и политиките на правителството за избягване на заплахи за местните български общности при внедряването на голям брой чужденци сред тях.
 2. Мария Габриел, заместник министър-председател и министър на външните работи ще отговори на:
  1. Въпрос от КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВотносно забавено финансиране на проект "Изграждане на нова спортна зала на гимназията в гр. Тараклия" и "Довършване на хранителен блок в Теоретичния лицей в с. Твърдица, район Тараклия".
  2. Въпрос от КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВАСТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВотносно закриването на Руския културно-информационен център в София.
  3. Въпрос от СТАНИСЛАВ ДОБРИНОВ СТОЯНОВотносно позиция по отношение на Западна Сахара, изказана по време на работно посещение в Кралство Мароко.
 3. Зарица Динкова, министър на туризма ще отговори на:
  1. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно участие в бъдеща среща в Общинския съвет на община Монтана за необходимостта от развитието на туризма в град Монтана и региона.
 4. Димитър Илиев, министър на младежта и спорта ще отговори на:
  1. Въпрос от ИВАН БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВотносно подкрепа на талантливи български спортисти.
  2. Въпрос от ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВАотносно директора на Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - гр. София.
 5. Тодор Тагарев, министър на отбраната ще отговори на:
  1. Въпрос от СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОГДАНСКИотносно възстановяване и поддържане на българските военни гробища на територията на Република Северна Македония.
 6. Атанас Славов, министър на правосъдието ще отговори на:
  1. Питане от АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВотносно дейността и работата на дирекция "Българско гражданство".
  2. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно брой на направените предложения по чл. 34 от ЗБГ от министъра на правосъдието за издаване на указ за придобиване на българско гражданство за периода 2020 - 2023 г. включително, по отношение на молители - турски граждани.
 7. Галин Цоков, министър на образованието и науката ще отговори на:
  1. Въпрос от ВАЛЕНТИН ЙОВКОВ ТОНЧЕВотносно обучение във висше училище на украински граждани, завършили средно образование в България.
  2. Въпрос от ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПАПОВотносно възможност от закриване или преструктуриране на училища в област Враца през учебната 2024/2025 година.
  3. Въпрос от ВЕРА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВАотносно възможност от закриване или преструктуриране на училища в област Видин през учебната 2024/2025 година.
  4. Въпрос от ВИОЛЕТА РАДЕВА КЪРПАЧЕВАИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПАПОВотносно недопустими действия в 150. Основно училище "Цар Симеон Първи", район Искър, град София, на 20.01.2024 година.
 8. Христо Хинков, министър на здравеопазването ще отговори на:
  1. Въпрос от ВАЛЕРИ ХРИСТОФОРОВ МИТОВотносно продължаващия проблем с разпространението и употребата на райски газ от деца.
  2. Въпрос от ВЕСЕЛИН МИЛЕНОВ ВЕШЕВМАРГАРИТА АТАНАСОВА ГЕНЧЕВАГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВотносно оборудване на новопридобития от Република България медицински хеликоптер.
  3. Въпрос от РАДОСЛАВ КРАСЕНОВ ВАСИЛЕВотносно сградата на бившия АГ-комплекс на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора.
 9. Кръстю Кръстев, министър на културата ще отговори на:
  1. Въпрос от ФАТМЕ ХАСАН РАМАДАНАЛИЗАН НИХАТ ЯХОВАотносно възможности за финансиране на проекти и инициативи на читалищата в Република България със средства от бюджета на Министерство на културата и Европейски програми, администрирани от Министерство на културата.
  2. Въпрос от СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВотносно статута на читалището в село Славовица, община Септември.
  3. Въпрос от ХАТИДЖЕ МЕХМЕДОВА ГЕОРГИЕВАотносно мерки за подкрепа на деца с изявени дарби.
  4. Въпрос от ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВотносно исторически находки и културни обекти около село Мурсалево, общ. Кочериново.
  5. Питане от МИХАЛ ГРИГОРОВ КАМБАРЕВотносно недвижима културна ценност "Църква Успение Богородично", гр. Златоград, община Златоград, област Смолян.
  6. Въпрос от ИВАН БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВотносно летище Русе - културно наследство на модернизма от 20-и век.
  7. Въпрос от СТАНИСЛАВ ИВАНОВ БОГДАНСКИотносно бюджет на Културно-информационен център на Република България в гр. Скопие, Република Северна Македония.
  8. Въпрос от КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВотносно концепция за изграждането на постоянна експозиция в Паметника на свободата на връх Шипка след реализирането на проекта за консервация и реставрация на монумента.
 10. Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
  1. Въпрос от СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИФАТМЕ ХАСАН РАМАДАНЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФотносно лошото експлоатационно състояние и нуждата от рехабилитация на републикански път III-208 от разклона за с. Ябълчево, община Руен до град Айтос.
  2. Въпрос от СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФФАТМЕ ХАСАН РАМАДАНотносно състояние на републикански път I-6 "Карнобат - Айтос - Бургас от км 449+012 /гр. Карнобат - КПП/ до км 485+704 /кв. Ветрен/.
  3. Въпрос от ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВотносно реверсивно движение между Перник и София през Владая.
  4. Въпрос от СВИЛЕН ПЕТРОВ ТРИФОНОВотносно проблеми с водоснабдяването на гр. Плевен в периодите на засушаване и липсата на алтернативни водоизточници.
 11. Юлиян Попов, министър на околната среда и водите ще отговори на:
  1. Въпрос от ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВотносно мерки за справяне с нерегламентирани сметища на територията на село Сумер, община Монтана.
 12. Кирил Вътев, министър на земеделието и храните ще отговори на:
  1. Въпрос от ВЕСЕЛИН МИЛЕНОВ ВЕШЕВотносно опазване на сградата на бившата ветеринарна лечебница в град Шумен.
На основание чл. 93, ал. 3 от ПОДНС, поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Асен Василев. На основание чл. 93, ал. 3 от ПОДНС, поради неотложен ангажимент в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Калин Стоянов. На основание чл. 93, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Кристиан Вигенин се отлага негов въпрос към министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков.