Новини

Готов е първият обект от строителната програма на Монтана за годината

Спортната площадка до зала „Младост“ в Монтана е реновирана.  Педменена е 680 кв. м изкуствена настилка, оградна мрежа и футболни  врати. Площадката е построена през 2011 година по проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Строителната програма на общината стартира още в началото на февруари със  7 обекта. Започна почистването на 3,5 километровия канал на язовир „Чернила“,  ремонт на водостока на пътя за Долна Рикса, на моста в село Смоляновци в кв. Панака, в периферията на площад Жеравица около театъра,  на пътя Славотин – Клисурица до включването му в международен път Е79, на новият младежки център и на откритата спортна площадка до зала „Младост“. Обектите се финансират от различни източници – от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, от държавния и от общинския бюджет, и с европейски средства.