Новини

СОС ще заседава извънредно от 10ч.

Столичният общински съвет ще заседава извънредно от 10 ч. В дневния ред е включен доклад относно участие на районните администрации в проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“. Ще бъде обсъден и доклад от зам.-кметовете Надежда Бобчева и Никола Барбутов относно кандидатстване на Столичната община по програма „Околна среда“ за отпускане на средства за инвестиции в техническото подобряване на системата на Зоологическата градина. Третият доклад, който очаква одобрение от съвета, е отново на зам.-кмета по Европейски политики, международна дейност и туризъм за това Столичната община да има възможност да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма „Техническа помощ“.