Новини

НСОРБ провежда Общо събрание днес и утре

Днес и утре в София ще се проведе Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. То е първото след местните избори в края на октомври 2023-та година. Дневният ред включва приемане на отчети за дейността на Управителния и Контролния съвет на сдружението за миналата година. Програма за дейността за тази година, отчет за изпълнението на бюджета на общинското сдружение за изминалата година и проектобюджет за настоящата. Днес президентът Румен Радев ще отправи приветствие към участниците, а по-късно ще се проведе дискусия с участието на министър-председателя акад. Николай Денков, заместник министър-председателя Мария Габриел и финансовия министър Асен Василев. В утрешния ден в общото събрание на кметовете ще вземе участие министърът на регионалното развитие Андрей Цеков. Предстои избор на членове на Управителния и Контролния съвет за новия мандат. Той се извършва с тайно гласуване, като резултатите ще бъдат оповестени преди началото на утрешното заседание на Общото събрание. След това предстои процедура по издигане на кандидати за председатели на двата органа и избор също чрез тайно гласуване.