Новини

СОС прие доклад, с който се дава разрешение на районните администрации да бъдат управляват на процеса по кандидатстване във втория етап от програмата за саниране

Столичния общински съвет (СОС) прие доклад, с който се дава разрешение на районните администрации да бъдат администратор на процеса по кандидатстване във втория етап от програмата за саниране. Средствата за саниране са осигурени от НПВУ като собствениците трябва да подсигурят 20 процента от средствата. Кметът на Столичната община Васил Терзиев трябва да опълномощи представители на местните администрации, които да участват в събранията на сдруженията на собствениците.