Новини

Мария Габриел: През последните 3 години двустранния стокообмен с Гърция е нараснал с 1 млрд. евро

"Днес сме тук, за да продължим активния ни диалог. Диалогът основан на споделени европейски и евроатлантически ценности. Всички знаем, че България и Гърция не са само съседни страни. Ние сме приятели, съюзници и стратегически партньори. Отношенията между България и Гърция са ос на стабилността в Югоизточна Европа. В лицето на Гърция България вижда свой близък партньор в региона, в рамките на Европейския съюз и на НАТО. Както знаете Гърция ни оказа решаваща помощ след спирането на руския газ през март 2022 г. Днес повече от всякога общите ни усилия са насочени към повишаване на свързаността между нашите страни, което прави задълбочаването на нашето сътрудничество още по-значимо за региона на Югоизточна Европа", това заяви вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел по време на съвместен брифинг с министъра на външните работи на Република Гърция Георгиос Герапетритис.

"Потвърдихме нашия съвместен ангажимент с приетата през есента на миналата година обща декларация на България, Гърция, Хърватия и Румъния, да работим заедно за свързаност в областта на енергетиката, транспорта, но също така на науката, иновациите и образованието. За всички нас е важно да осигурим устойчиво развитие на нашите страни. И днес поставихме акцент върху задълбочаване на отношенията на страните ни, по стратегически проекти за свързаност с областта на енергетиката, транспорта и инфраструктурата. Може да отбележим, че през последните 3 години двустранния стокообмен е нараснал с 1 млрд. евро, достигайки рекордна стойност от 4,5 млрд. евро", посочи Габриел.

"Географската близост между България и Гърция и общата ни принадлежност към ЕС създават многобройни предпоставки за инфраструктурна, енергийна, транспортна и икономическа свързаност. Кризата с цените на горивата и енергията, всички останали рискове, предизвикани от руската агресия в Украйна, ни показаха колко големи са възможностите и ползите от икономическата интеграция между България и Гърция в интерес на нашите граждани и бизнеса. Войната в Украйна и въпросът за сигурността в Черно море поставиха също така акцент върху нашето сътрудничество. Обсъдихме и координиращата роля на министрите на външните работи за подпомагането на засиленото през последните месеци сътрудничество между ресорните министерства на България и Гърция, в отделни области от взаимен икономически интерес", коментира вицепремиерът.

"Припомнихме подкрепата си за инициативата „Трите морета“, която с включването на Гърция през изминалата година, след срещата в Букурещ, продължава своето по-бързо развитие за изграждане на коридора север – юг.Основни приоритети в нашето двустранно сътрудничество ще останат поддържането на активен, на най-високо ниво, политически диалог, задълбочаване на практическото сътрудничество между министерствата на двете страни. Предвид съвременните предизвикателства ще насочим усилията и към разширяване на партньорството ни по линия на НАТО и ЕС. Акцент ще бъде поставен и на възможностите за активизиране на двустранното сътрудничество по линия на регионалните ни инициативи за укрепване на сигурността и стабилността в региона на Югоизточна Европа", сподели тя.

"Благодарих на министър Герапетритис за категоричната подкрепа на Гърция за присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната. Потвърдих своята увереност, че с България Шенген е по-силен. Нашите добри двустранни отношения се състоят не само в общи инициативи, но в постоянните контакти между хората. Между 1,5 млн. и 2 млн. българи посещават Гърция всяка година. Приблизително същият е броят на гръцките граждани в България", подчерта Габриел.

"Отчитайки значението и на културната, образователната, дигиталната дипломация, подчертахме подкрепата на България за развитие на сътрудничеството и в тези сфери, където има истинска добавена стойност от това контактите между хората да носят повече и добри резултати за двете ни страни. Също така искам да благодаря на Гърция за подкрепата за членството на България в ОИСР – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Вярвам, че с диалог и обмен на добри практики това ще допринесе за по-бързото присъединяване на страната и междувременно това членство не е самоцел. То има много ясно послание – за икономическа стабилност, инвестиционен климат и повишаване на възможностите за бизнеса, хората и региона", завърши Габриел.