Новини

НА ЖИВО! Общо събрание на НСОРБ - част 2

Общо събрание на НСОРБ.

Линк: https://www.facebook.com/dnevnik/videos/1040582610336013