Новини

Две са кандидатурите за председател на УС на НСОРБ

Две са кандидатурите за председател на УС на НСОРБ.Кандидати са инж.Даниел Панов, кмет на Велико Търново и два мандата председател на УС на НСОРБ, Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин. Даниел Панов благодари за гласуваното му доверие. Той коментира, че когато е станал член на УС е заварил в Сдружението неразбирателство и политическо неразбирателство. “Едно от нещата, които направих, откакто съм начело на НСОРБ, постигнахме разбирателство, постигнахме и промяна в Закона за нормативните актове, а ние-кметовете станахме значими”, коментира Панов. Той подчерта, че е успял да обедини членовете на НСОРБ и благодари на служителите на Сдружението за цялата им всеотдайна работа. Кметът на Елин Пелин подчерта, че много е постигнато в последните мандати на ръководството на НСОРБ. “В последните две години постигнахме резултати, но в същото време последните две години няма авторитарно управление, което да налага управлението си. Спомняме си преди тези две гадини как се раздаваха ПМС. Моята битка е за финансова децентрализация и това е първата стъпка да се дадат на общините възможност да провеждат политики. Но  в страната има общини, където рестарт е невъзможен”, коментира той. Според него, основният проблем на държавата е, че е мащеха на регионите. Според него, големият европейски ресурс се разпределя без стратегия.