Новини

От днес първият български изкуствен интелект - BgGPT вече е общодостъпен

Първият български изкуствен интелект на вече е общодостъпен на следния адрес - https://chat.bggpt.ai/

BgGPT е първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект от последно поколение, създаден за българската държава, потребители, публични и частни организации.

GPT технологията е върхова точка в развитието на изкуствения интелект, която революционизира начина, по който обществото взаимодейства с информацията и езика. От INSAIT посочват, че BgGPT e специално обучен за спецификите на българския език, което ще позволи създаването на приложения и решения в полза на българското образование, бизнес, здравеопазване, публична администрация и други. В първата си версия моделът е обучен върху над 3 милиарда изречения и се състои от 7 милиарда параметъра.

С обявяването на BgGPT, INSAIT декларира, че дава начало на поредица от отворени езикови модели за изкуствен интелект на български език, които ще се развиват в института. За разлика от други подобни платформи (ChatGPT, Bard, Bing и други), BgGPT не е корпоративна собственост и ще може да бъде свободно използван от българските публични и частни организации.