Наука

Мария Петрова, директор на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна: Увеличаваме специалностите, за да сме адекватни на нуждите на строителния бранш

ОП на КСБ – Варна, подпомага нашите събития

Г-жо Петрова, директор сте на най-старото средно техническо училище във Варна и второто техническо училище в страната, което е сериозна отговорност.

Благодаря Ви, наистина отговорността да ръководиш най-старото средно техническо училище във Варна е голяма, защото то има над 80-годишна история и традиции в обучението на строителни кадри на високо ниво. Открито е с утвърден от цар Борис III указ №20 на 21 юни 1942 г. Нашите дългогодишни усилия помогнаха да създадем една конкурентна и привлекателна за учениците образователна среда. В Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски” работят само квалифицирани специалисти.

В края на миналата седмица ПГСАГ „Васил Левски” за пореден път бе домакин на регионален кръг от националното състезание „Най-добър млад строител”. Разкажете по-подробно. Използваха ли се нови материали по време на надпреварата? Класираха ли се Ваши възпитаници на първи места?

Регионалният кръг на „Най-добър млад строител” се проведе на 14 и 15 март и в него участваха 26 ученици от 6 професионални гимназии в Североизточна България – от Русе, Варна, Силистра, Шумен, Разград и Търговище. Те се състезаваха в четири дисциплини – „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”, „Облицовки и настилки”, „Зидария” и „Сухо строителство”. Всички вложиха въображение в работата си и проявиха желание да се развиват и да учат нови неща.

Учениците имаха възможност да се запознаят с най-новите материали, инструменти и технологии, които придават на българското строителство европейски облик, а и присъстващите проявиха интерес към използваните продукти в състезанието.

ПГСАГ „Васил Левски” – Варна, имаше участници и в четирите дисциплини: „Зидария” – Радомир Демиров и Дилън Костадинов; „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи” – Николета Маджарова; „Облицовки и настилки” – Димитър Марков; „Сухо строителство” – Андрей Токар и Денис Мехмед. Нашите учениците се представиха блестящо при изпълнение на практическите задачи и достойно заеха първите места.

Пълното класиране на състезателите е:

Дисциплина „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“

I място – Николета Маджарова, ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна

II място – Велина Мишева, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе

III място – Йоана Филипова, ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра

IV място – Николета Стоянова, ПГСАГ – Шумен

Дисциплина „Облицовки и настилки“

I място – Димитър Марков, ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна

II място – Илиан Георгиев, ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра

III място – Мерт Хасан, ПГСАГ – Шумен

IV място – Антони Кастанеда, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе

V място – Десислав Велинов, ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград

VI място – Хюсеин Баджаков, Професионална гимназия по електротехника и строителство – Търговище

Дисциплина „Зидария“

I място – Радомир Демиров и Дилън Костадинов, ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна

II място – Михаил Илиев и Радослав Събев, ПГСАГ – Шумен

III място – Ивелин Тодоров и Георги Иванов, ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра

IV място – Емрен Фахри и Чия Челик, ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе

V място – Али Бозов и Мустафа Караджов, Професионална гимназия по електротехника и строителство – Търговище

Дисциплина „Сухо строителство“

I място – Денис Мехмед и Андрей Токар, ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна

II място – Мартин Ангелов и Мартин Савов, ПГС „Пеньо Пенев“ – Силистра

III място – Радослав Антонов и Йордан Калоянов, ПГСАГ – Шумен

През годините броят на паралелките в ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна, нараства – от 16 през 2017 г. до 31 през настоящата учебна 2023/2024 г. Съответно се увеличава и броят на учениците. Каква е стратегията Ви за развитие на гимназията и как привличате интерес към строителните специалности?

Така е, броят на нашите ученици се увеличава с всяка изминала година и това се дължи най-вече на усилената работа на целия колектив в тази посока. Стараем се да сме в крак с новите тенденции за въвеждане на информационни и комуникационни технологии в образователния процес. Предстои изграждането на изключително модерен и функционален STEM център за подготовка на нашите кадри. След пълното обновяване на сградата ни тя е още по-приятна за учениците и дава повече възможности.

Стремим се да увеличаваме и разнообразяваме специалностите с всеки нов прием, за да са адекватни на нуждите на строителния бранш. Практическата насоченост на нашето обучение го прави привлекателно за учениците и голям процент от тях намират бързо професионална реализация.

Бихте ли разказали за работа Ви по различни проекти?

ПГСАГ „Васил Левски“ участва в редица проекти по национални програми, както и по такива с европейско финансиране като „Еразъм +“. Някои от проектите са: „Придобиване на европейски опит в строителството, архитектурата и геодезията“ по „Еразъм +“; „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021-2027; „Спорт в училище“; проект „Училищна STEM среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и тези по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ – „Ученически практики – 2“; „Подкрепа за дуалната система на обучение“; „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“; и др.

За професионалната подготовка на Вашите възпитаници от голямо значение е сътрудничеството Ви с варненските строители. Партнирате ли си с Областното представителство на КСБ във Варна?

Училището ни работи в сътрудничество с местната структура на Камарата на строителите в България. ОП на КСБ – Варна, активно подпомага нашите събития. Варненските строители изнасят беседи пред учениците, съдействат ни при осигуряване на стажове в реална работна среда. Членовете на Областното представителство наблюдават отблизо и професионалното развитие на нашите възпитаници от втори гимназиален етап.