Новини

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 представи отчет за напредъка по реализацията й

Управляващият орган на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 (ПТС) представи отчет за напредъка по реализацията й, за периода януари – март 2024 г. Сключен е договор с НКЖИ по проект „Рехабилитация на жп линия Пловдив – Бургас, фаза 2 – етап 2“. Проектът е на стойност 731 млн. лв., като европейската подкрепа е 307 млн. лв. В обхвата на проекта, са включени: Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия; Изграждане на надлези/подлези за железопътната линия на мястото на съществуващи прелези – премахване на жп прелези и изграждане на надлези; Рехабилитация на жп участък Скутаре – Оризово – подновяване на железен път, реконструиране на мостове, подновяване на съществуваща контактна мрежа и на сигнализация в гари и Модернизация на жп участък Оризово – Михайлово. Сключен е договор за проект „Предпроектни проучвания за внедряване на ERTMS“. Подадени 3 проектни предложения от НКЖИ за: "Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA – фаза 2 “, "Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“, фаза 2, „Модернизация на тягова подстанция Бойчиновци“. Подадени 3 проектни предложения от ДППИ за „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“, „Капитално драгиране в пристанище Бургас“, „Рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом“. Подадено проектно предложение от НКЖИ за проект „Техническа помощ изграждане на жп връзка с летище Пловдив“. Предстои провеждане на заседание на Комитета за наблюдение на Програмата, в периода 14 – 15 май, в гр. Бургас. По Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., за периода са изплатени за Жп инфраструктура – 127 млн. лв., Интермодалност - 1,7 млн. лв., Иновации в управлението на услугите – 2,4 млн. лв., Техническа помощ – 7 млн. лв. Европейската комисия е одобрила изменение на жп проектите по направленията Пловдив – Бургас и Волуяк – Драгоман, както и на проекта за АМ „Струма“. В процес на разглеждане е подаденото искане за фаза 1 на проекта по направлението Елин Пелин – Костенец.