Новини

Министър Виолета Коритарова: В МРРБ за периода от януари до 10 април са подадени 1302 заявления от общини

В МРРБ за периода от януари до 10 април 2024 са подадени 1302 заявления от общини и 31 искания за плащания по проекти, които ще бъдат финансирани от инвестиционния общински фонд.  Това каза в НС служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова. Тя подчерта, че МРРБ не класира подадените заявления от общините, а само прави преглед на документацията. Установено е, че приблизително около 20% или 250 от постъпилите заявления са с пропуски. Общините са уведомени да отстранят неточностите и пропуските. 723 са подписаните споразумения на обща стойност от 1,9 млрд лв. В процес на разглеждане са около 200 заявления. Установено е, че над 50 от тях отговарят на изискванията и предстои подписване на документацията. За финансиране на ВиК проекти са подадени 158 споразумения за 500 млн. лв., за финансиране на благоустройствени дейности са входирани 81 споразумения за над 20о млн.лв., за реконструкция на общински пътища- 130 споразумения на стойност 441 млн. лв., за общински улици и троторари- 261 броя споразумения за 440 млн. лв., за обновяване на общински сграиди са подадени 61 заявления за 154 млн. лв. и за изпълнение на дейности по общинската спортна инфраструктура-  34 заявления за 167 млн. лв. "Според нас общините очакват да бъде променен Законът за държавният бюджет и затова сега нямаме активно подадаване на заявления в МРРБ. Но е направена организация и от следващата седмица ще започне ритмично подписване на документацията, за да може общините да изпълнят своите проекти", коментира тя.