Новини

Либерализацията на пазара на ток се отлага с година

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за енергетиката, с които либерализацията на електроенергийния пазар се отлага с една година. Така вместо на 1 юли тази година излизането на свободния пазар трябва да стане на 1 юли 2025 г. Основният аргумент на вносителите на предложението за отлагане с година на либерализацията на енергийния пазар е, че страната ни няма готовност и това натовари драстично потребителите. Срещу предложението гласуваха само от ПП-ДБ. Техният проект за промени в Закона за енергетиката бяха отхвърлени. Там се предлагаше разширяване на кръга на лицата, които могат да сезират КЕВР за злоупотреби и манипулации на пазара на едро на енергия и се засилваха правомощията на енергийни регулатор като разследваща и санкционираща институция. Правителството не е изготвило критериите и механизма за компенсация на енергийно бедните, няма и достатъчно средства във Фонд Сигурност на електроенергийната система. На аргумента, че приемането на отлагането ще доведе до  загуба на средства по ПВУ, вносителите отговориха, че Брюксел не е поставял като изискване точна дата за излизане на свободния пазар. Единствено от ПП-ДБ се противопоставиха на предложенията. Радослав Рибарски изрази опасение, че това може да доведе до загуба на средства по ПВУ, тъй като страната за пореден път се отказва от поети ангажименти.